Youth Co:Lab Summit 2023 จัดโดย The United Nations Development Programme (UNDP)

Youth Co:Lab Summit 2023

งานสัมมนาระดับภูมิภาค Youth Co:Lab Summit 2023 จัดโดย The United Nations Development Programme (UNDP) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้แทนภาครัฐในเอเชียแปซิฟิก เพื่อพัฒนาการสนับสนุนเยาวชนผู้ประกอบการเพื่อสังคม โดยได้เชิญ คุณทลปภร ปัญโยรินทร์ ผู้แทนจาก SE Thailand มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนขององค์กรและหน่วยงานที่สนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการต่างๆในไทย  ให้ได้ร่วมพูดคุยในวงเสวนาร่วมกับ คุณแคสเปอร์ อุปนายกสมาคม Thai Startup และ คุณภาพเพรง เลี้ยงสุข ผู้จัดการโครงการจาก Techsauce  จัดขึ้นที่ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซสหลานหลวง 

นอกจากกิจกรรมวงเสวนาแล้วยังมีกิจกรรม

  • ศึกษาดูงานกับสำนักพัฒนาสังคม
  • เยี่ยมชมร้านค้าผลิตภัณฑ์
  • เยี่ยมชมโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

เป็นกิจกรรมดีๆที่ผู้เข้าร่วมทุกท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการรับฟังวงเสวนาเพื่อเรียนรู้ระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการในไทยและได้ไปเยี่ยมชมศึกษาดูงานการส่งเสริมผู้ประกอบการจากพื้นที่จริง อันจะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อโอกาสในการเติบโตของผู้ประกอบการให้มากขึ้นในเอเชียแปซิฟิก

Share