ร่วมรับฟังเรื่องราวนวัตกรรมเพื่อการสร้างสันติภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ของประเทศกับงาน Youth Co:Lab Thailand 2019 : Open Event – Pitching for Peace

Youth co-lab 3 Nov

ร่วมรับฟังไอเดียและเรื่องราวการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการสร้างสันติภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ของประเทศ!

Thailand Social Innovation Platform ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน Youth Co:Lab Thailand 2019 ภายใต้แนวคิด “เคารพความแตกต่าง เปิดรับความหลากหลาย” พื้นที่สนทนาและพัฒนาเยาวชนเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

โดยทีมเยาวชน 10 ทีม จากทั่วทั้งภูมิภาคของประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกและได้เข้าร่วมเวิร์กชอปเพื่อพัฒนาศักยภาพ จะมานำเสนอแนวคิดนวัตกรรมสังคมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสันติภาพในประเทศบนเวที โดยประเด็นครอบคลุมถึงด้านความหลากหลายทางความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรม ความหลากหลายทางเพศ การเข้าถึงกฏหมายอย่างทั่วถึงและยุติธรรม การศึกษา สัญชาติ ผู้พิการ ฯลฯ

  • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00-17:30น.
  • สถานที่: อาคาร Smooth Life Tower ชั้น 12 กรุงเทพฯ

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่: http://bit.ly/2MzdemQ

 

หมายเหตุ:

  • ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • รับจำนวนจำกัด ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิก่อน
  • ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อคอนเฟิร์มการเข้าร่วมงาน
  • งานดำเนินเป็นภาษาไทย โดยมีล่ามแปลภาษาอังกฤษตลอดงาน
Share