YOUNG HEALTHY สุขภาพดีไม่สนวัย

ยังแฮปปี้

YOUNG HEALTHY

“อายุเป็นเพียงตัวเลข” ประโยคนี้เชื่อว่าหลายคนคงได้ยินกันมานานแล้ว ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ เรื่องสุขภาพก็ยังสำคัญเสมอ การดูแลใส่ใจสุขภาพ เริ่มต้นได้ที่ตัวเราเอง แม้จะเข้าสู่วัยเกษียณแล้วก็ตาม สุขภาวะทางกายและใจต้องไม่เกษียณไปตามอายุ การผ่านเรื่องราวต่าง ๆ ในอดีตจึงเป็นประสบการณ์ที่ตกผลึกให้ผู้สูงวัยนั้นได้เรียนรู้และทบทวนสิ่งต่าง ๆ เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วจะต้องไม่เหงา ไม่ซึมเศร้าอยู่กับบ้าน เพราะยิ่งถ้าเป็นวัยเก๋าแล้วก็ยิ่งต้องดูแลสุขภาพ เติมไฟ เติมใจ ให้แข็งแรงอยู่เสมอ

ในปี 2565 สังคมไทยจะเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ การดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาวะดีครบทุกด้านจึงเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่ สสส. และภาคีเครือข่ายได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของโครงการ “ยังเฮลธ์ตี้: สุขภาพดีไม่สนวัย” โดยความร่วมมือของสสส. ยังแฮปปี้ และภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และภาคธุรกิจสังคม มุ่งส่งเสริมสังคมสูงวัยแบบ Healthy Ageing ให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ สร้างสังคมสูงวัยสุขภาพดี เตรียมพร้อมกายใจ ผ่าน 5 กิจกรรมบนแพลตฟอร์มดิจิทัล พร้อมด้วยการเกื้อหนุนทางสังคม ในการสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ช่วยกระตุ้นการดูแลและใส่ใจสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

ภรณี ภู่ประเสริฐ

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ตอนนี้สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุมากถึง 12 ล้านคน มีความจำเป็นต้องดูแลสุขภาพตัวเองอย่างมาก บางคนลูกหลานมาทำงานต่างพื้นที่ เพราะฉะนั้น การดูแลสุขภาพตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญ

“สสส.ร่วมขับเคลื่อนงานในส่วนนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ทักษะ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะสามารถใช้ในการดูแลตัวเองได้ และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข โดยเสริมสร้าง สนับสนุน ให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะทำให้ผู้สูงอายุ ไม่เหงา ไม่ซึมเศร้าอยู่กับบ้าน

จะเห็นได้ว่า ช่วงโควิด-19 ผู้สูงอายุบางส่วนถูกห้ามไม่ให้ออกจากบ้าน เพราะถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงหากได้รับเชื้อ ดังนั้น โจทย์สำคัญ ก็คือ ทำอย่างไรที่จะให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านได้แบบสุขภาพดี มีความสุข  จึงเกิดกิจกรรมออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้น เพื่อตอบสนองและเป็นให้ทางเลือกกับพี่ ๆ วัยเก๋า เลือกทำกิจกรรมแบบใดก็ได้ ที่จะทำให้มีความสุข สุขภาพดี แม้อยู่ที่บ้าน

โดยหลักสูตรออนไลน์นี้ มีทั้งหลักสูตรในการให้ความรู้ และกิจกรรมที่เป็นสีสัน เชิญชวนให้เข้าร่วมแบบสนุกสนาน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นทางเลือกตามรสนิยม ความชอบ และความต้องการของผู้สูงอายุทุกท่าน เพราะฉะนั้น กิจกรรมเสริมของ ยังแฮปปี้ เป็นส่วนที่ สสส. ให้ความสำคัญ และมุ่งหวังทำให้เกิดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุ” นางภรณี กล่าว

ธนากร พรหมยศ

นายธนากร พรหมยศ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ยังแฮปปี้ จำกัด กล่าวว่า กิจกรรมของยังแฮปปี้ เราดำเนินการมาเข้าปีที่ 5 แล้ว ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่เห็นความสำคัญของผู้สูงวัยแบบยั่งยืน ปีนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ได้ร่วมงานกับองค์กรที่เล็งเห็นความสำคัญกับพี่ ๆ วัยเก๋า ไม่ว่าจะเป็นทาง สสส. ซึ่งสนับสนุนเรามาตั้งแต่เริ่มต้นปีที่ 2 หรือเครือข่ายอื่น ๆ ที่เข้ามาสนับสนุนองค์ความรู้ด้านโภชนาการที่ให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพดี และจะช่วยส่งเสริมผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี แข็งแรง และเข้าถึงเรื่องสุขภาพได้มากขึ้น

ทั้งนี้  โครงการ  “YOUNG HEALTHY  สุขภาพดีไม่สนวัย”  เชิญชวนผู้สูงวัย ร่วมสนุกกับกิจกรรมเจาะวัยเก๋า 5 กิจกรรม ผ่านช่องทาง Line OA @YoungHappy และแอปพลิเคชันของยังแฮปปี้ ดังนี้

1. แบบทดสอบออนไลน์อินเตอร์แอคทีฟ (Online Quiz) ภายใต้แนวคิด “ตามหาอายุใจ เติมไฟสุขภาพดี” พาผู้สูงอายุตามหา “อายุใจ” ของตัวเอง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเตรียมความพร้อมให้หันมาดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยผู้สนใจสามารถทำแบบทดสอบออนไลน์ ตามหาอายุใจ เติมไฟสุขภาพดี (https://liff.line.me/1654061745-bep2Ooq1)

2. เฮลธ์ตี้ คอนเทนต์ (Healthy Content) ส่งเสริมสุขภาพกาย-ใจ ด้วยการดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง ผ่านกิจกรรมไลฟ์สดประจำเดือน และคอนเทนต์สุขภาพครบวงจรในทุกช่องทางของยังแฮปปี้

3. ภารกิจพิชิตสุขภาพกายใจออนไลน์ (Online Challenge) ชวนผู้สูงวัยทำภารกิจดูแลสุขภาพให้สำเร็จภายใน 21 วัน ตามโจทย์ที่กำหนด โดยสามารถทำที่ไหนเวลาใดก็ได้ไปพร้อม ๆ กับเพื่อนวัยเดียวกัน

4. แฮปปี้ฮาบิต (Happy Habit) ฟีเชอร์ใหม่ของยังแฮปปี้ นำเทคโนโลยีและความเข้าใจผู้สูงวัยมาพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี ช่วยให้วัยเก๋าสามารถตั้งเป้าหมายพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และคอยติดตามกิจวัตรของตนเองได้ในฟีเชอร์ใหม่นี้ สามารถใช้งานได้ในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งตรงกับวันผู้สูงอายุสากล ผ่าน Line OA @YoungHappy หรือ แอปพลิเคชันยังแฮปปี้เช่นกัน

5. เฮลธ์ตี้ออนทัวร์ (Healthy On Tour) กิจกรรมให้ความรู้และดูแลสุขภาพรวมพลังวัยเก๋า พร้อมเรียนรู้เคล็ดลับในการดูแลสุขภาพที่ดี และโภชนาการที่ดีจากวิทยากรชั้นนำ ใน 5 จังหวัด ทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี ภูเก็ต ในช่วงไตรมาสที่ 4

ยังแฮปปี้

กิจกรรมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลของยังแฮปปี้และกิจกรรมออนทัวร์ครบวงจร 5 กิจกรรมข้างต้น จะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนธันวาคม 2565 เพื่อสร้างสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีให้ผู้สูงอายุในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

สสส. และภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุน ส่งเสริม สร้างพลังสังคมสูงวัย ให้ผู้สูงอายุเตรียมพร้อมกาย-ใจ ใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ เตรียมพร้อมสังคมไทยรับมือกับสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ได้อย่างเข้มแข็ง 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจกิจกรรมต่าง ๆ สามารถเข้าร่วมโครงการและติดตามข่าวโครงการ “Young Healthy : สุขภาพดี ไม่สนวัย” ได้ที่ Facebook Page : ยังแฮปปี้ YoungHappy, Line OA : @younghappy, เว็บไซต์ www.younghappy.com และแอปพลิเคชัน YoungHappy


ขอบคุณที่มา: สสส.

Share