ร่วมชิงรางวัลประกวดในเวทีโลกกับ World Summit Awards (WSA) ประจำปี 2563

WSA Extend to 10 Sep

เชิญผู้ประกอบการทางสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก้ไขปัญหาสังคมเข้าร่วมประกวดเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเพื่อไปชิงรางวัลในเวทีโลกกับ World Summit Awards (WSA) ประจำปี 2563

World Summit Awards (WSA) เป็นโครงการประกวดระดับโลกที่ริเริ่มโดย UN เพื่อค้นหาและโปรโมทนวัตกรรมดิจิทัลที่น่าสนใจในเวทีโลก โดยปีนี้ WSA กำลังมองหานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสังคมที่สร้างผลกระทบทางสังคมในท้องถิ่น และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

ผู้ประกอบการทางสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก้ไขปัญหาสังคม อาทิ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นสำหรับมือถือ และอุปกรณ์สวมใส่เคลื่อนที่ คีออส เกมส์ และผลิตภัณฑ์ดิจิทัลอื่นๆ สามารถร่วมเข้าประกวดเพื่อเป็นตัวแทนจากประเทศไทยไปชิงรางวัลในเวทีโลกกับ WSA ประจำปี 2563 โดยไม่มีข้อจำกัดว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะอยู่ในรูปแบบใด และมีการใช้งานในช่องทางใด

หมวดหมู่ที่เปิดรับสมัคร:
 1. ภาครัฐและการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Government & Citizen Engagement) – อาทิ การบริการภาครัฐ การเข้าร่วมของพลเมืองแบบประชาธิปไตย การเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
 2. สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Health & WellBeing) – อาทิ การรักษาทางการแพทย์ การกีฬา วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
 3. การเรียนรู้และการศึกษา (Learning & Education) – อาทิ ความรู้ทั่วไป ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการเรียนรู้
 4. สิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือก (Environment & Green Energy) -อาทิ ภูมิอากาศ พลังงานยั่งยืน การเกษตร
 5. วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (Culture & Tourism) – อาทิ มรดกทางวัฒนธรรม ความบันเทิง วัฒนธรรมย่อย
 6. สังคมเมืองและการอยู่อาศัย (Smart Settlements & Urbanization) – อาทิ การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน การเคลื่อนที่ของพลเมือง
 7. ธุรกิจและการค้า (Business & Commerce) – อาทิ การบริการที่เป็นนวัตกรรม ความปลอดภัย การเงิน การตลาด
 8. สร้างการมีส่วนร่วมในสังคม (Inclusion & Empowerment) – อาทิ ความหลากหลายในสังคม เพศ ความเท่าเทียม สิทธิมนุษยชน

หมวดหมู่พิเศษ:  Young Innovators สำหรับผู้สมัครที่อายุต่ำกว่า 26 ปี

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเข้าร่วมประกวดกับ WSA:
 • โอกาสได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับโลกเพื่อเป็นเกียรติประวัติขององค์กร
 • โอกาสได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการตัดสินในประเทศไทย
คุณสมบัติผู้สมัคร:
 • WSA เปิดกว้างให้กับ บริษัท องค์กรหรือบุคคลที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างผลประทบทางสังคม โดยผลงานนั้นจะต้องเสร็จสมบูรณ์หลังวันที่ 1 ม.ค. 2561 (มีการใช้งานจริงไม่เกิน 2 ปี) หรือ หากผลงานเสร็จสมบูรณ์ก่อนวันที่กำหนด (มีการใช้งานจริงมาแล้วมากกว่า 2 ปี) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องแสดงรายละเอียดการปรับเปลี่ยนผลงานที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2561 ให้ชัดเจน จึงจะสามารถส่งโครงการ/ผลิตภัณฑ์เข้าประกวดได้

  * ไม่สามารถส่งผลงานที่อยู่ระหว่างการพัฒนา (drafts / prototypes / demonstrations)

ขั้นตอนการสมัครและคัดเลือก:
  • ผู้เข้าประกวดส่งข้อมูลโครงการ / ผลิตภัณฑ์ โดยกรอกข้อมูลที่ https://bit.ly/WSA20TH (ก่อนอื่นต้องสร้าง Account ขึ้นมาในระบบ เพื่อเข้าไปกรอกข้อมูล และท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเพื่อเตรียมกรอกข้อมูลได้ที่ https://bit.ly/WSA20-applicationform)
  • คณะกรรมการ WSA พิจารณาตัวแทนผู้ประกวดของแต่ละประเทศและคัดเลือกจำนวน 40 องค์กร หรือผลิตภัณฑ์ (หมวดละ 5 องค์กร) จากผู้ประกวดทั่วโลก และจะมี 5 องค์กรที่เป็นเยาวชนในหมวดหมู่ Young Innovators ที่ได้รับการคัดเลือก
เกณฑ์การตัดสิน:
 • เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์: มีคุณภาพ เข้าใจได้ง่าย
 • การใช้งานง่าย ส่งเสริมประสบการณ์ของผู้ใช้งาน มีการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม
 • การออกแบบ: ดีไซน์ Navigation ภาพลักษณ์โดยรวม
 • เทคโนโลยีที่นำมาใช้งานมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ
 • ส่งมอบคุณค่าที่แสดงความเชื่อมโยงกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ – 10 ก.ย. 2563

กำหนดการตลอดระยะเวลาการประกวดกับ WSA 
  • วันนี้ – 10 ก.ย. 63: เปิดให้ผู้เข้าประกวดเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบ 
  • ภายใน 31 ต.ค. 63: คณะกรรมการประจำประเทศพิจารณาคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย 
  • ภายใน 30 พ.ย. 63: คณะกรรมการหลักสรุปการคัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้าย
 • มีนาคม 64: งานประชุมระดับโลก WSA Global Congress และพิธีมอบรางวัล

wsa timeline

อย่าพลาดโอกาสเป็นตัวแทนระดับประเทศ! สมัครเข้าประกวดได้เลยที่นี่


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

ชุลี หวังศิริเลิศ ผู้ร่วมก่อตั้ง RISE IMPACT  อีเมล chulee@riseimpact.co 

ทลปภร ปัญโยรินทร์ (แป้ง) ผู้จัดการภาคีสัมพันธ์ สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม อีเมล info@sethailand.org  หรือ LINE ID: @SEThailand

Share