โครงการ Women Made จาก Sea Thailand

Women Made
Sea Thailand เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ Women Made สำหรับผู้ประกอบการหญิงที่ต้องการปรับตัว เติบโต และทำธุรกิจได้อย่างมีความมั่นใจ!
Sea (ประเทศไทย) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ชวนผู้ประกอบการหญิงเข้าร่วมโครงการ ‘Women Made’ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการหญิงในประเทศไทย ให้สามารถใช้เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดธุรกิจและสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รางวัลที่จะได้รับสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ
1. การเข้าร่วมอบรมมาสเตอร์คลาสพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ
2. เงินสนับสนุนแบรนด์ในการพัฒนาสินค้าและทดลองขายบน Shopee แบรนด์ละ 25,000 บาท
3. โอกาสการประชาสัมพันธ์แบรนด์กับสื่อพันธมิตรของโครงการฯ อย่าง The Cloud
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. ผู้ประกอบการหญิงที่มีสินค้าและผลิตภัณฑ์แล้ว และมีประสบการณ์การขายสินค้าและการดำเนินธุรกิจ
2. มีความสนใจในการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสินค้าด้วยความคิดสร้างสรรค์
3. มีความต้องการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ e-commerce และต่อยอดการขายสินค้าบน Shopee
เปิดรับสมัครผู้ประกอบการหญิงเข้าร่วมโครงการแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 5 ตุลาคม 256565
1. การเข้าร่วมอบรมมาสเตอร์คลาสพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ
2. เงินสนับสนุนแบรนด์ในการพัฒนาสินค้าและทดลองขายบน Shopee แบรนด์ละ 25,000 บาท
3. โอกาสการประชาสัมพันธ์แบรนด์กับสื่อพันธมิตรของโครงการฯ อย่าง The Cloud
*ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้พนักงานในเครือบริษัท Sea (ประเทศไทย) เข้าร่วมโครงการตามนโยบายบริษัทฯ และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมถึงเกณฑ์ของกิจกรรม จะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทาง Facebook Sea Thailand*
กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/EbbSYqBEDqtkUqTS8
ขอบคุณที่มา: Sea Thailand
Share