Workshop “How to เปลี่ยนระบบจัดการขยะในองค์กร” จัดโดย Waste Act

Workshop “How to เปลี่ยนระบบจัดการขยะในองค์กร”

Waste Act คือที่ปรึกษาด้านการจัดการขยะครบวงจร ที่จะพาองค์กรของคุณไปสู่องค์กร Zero Waste บริการของเราเริ่มต้นตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์ waste profile และพฤติกรรมของคนในองค์กรเพื่อออกแบบระบบจัดการขยะ รวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์พื้นฐาน เช่น ถังขยะและป้ายสื่อสาร ตลอดจนระบบเก็บข้อมูลเพื่อรายงานผล เราให้ความสำคัญกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยมีบริการด้านการอบรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดการลดและคัดแยกขยะในองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Waste Act จึงขอชวนคุณมาเข้าใจและเริ่มลงมือทำผ่าน Workshop “How to เปลี่ยนระบบจัดการขยะในองค์กร” พร้อมผู้เชี่ยวชาญจาก Chula Zero Waste และ Tact social consulting

Workshop นี้คุณจะได้

  • เข้าใจหลักการจัดการขยะอย่างถูกวิธี: Waste Management Concept , วิธีการสร้างระบบการจัดการขยะ , Key Person ที่ต้องมีในทีม
  • เรียนรู้จาก Case study จริงจาก Tact และ Chula Zero Waste พร้อมนำเทคนิคไปปรับใช้ได้ทันที
  • พบผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรึกษาปัญหาการจัดการขยะในองค์กรคุณเพื่อหา Solution ที่เหมาะสม เข้มข้นจัดเต็ม 1 ชั่วโมง!

Workshop นี้สำหรับผู้ที่

  • ต้องการสร้างระบบจัดการขยะในองค์กร
  • ทำงานฝ่าย Sustainability หรืองานด้าน ESG ขององค์กร
  • ตามหาวิธีการเก็บข้อมูลสำหรับการทำรายงานความยั่งยืน

อบรมผ่านทาง Online Zoom Meeting (ลิงก์จะส่งให้ทางอีเมล)
วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 – 17.00 น.

เข้าร่วมฟรี
(สมัครได้ถึงวันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2566)

คลิกที่นี่เพื่อสมัครเข้าร่วม


ขอบคุณที่มา : Tact

Share