‘Sustrends 2024’ งานสัมมนาว่าด้วย 50 เทรนด์ความยั่งยืนที่กำลังจะเปลี่ยนโลก โดย The Cloud

งานสัมมนาว่าด้วย 50 เทรนด์ความยั่งยืนที่กำลังเปลี่ยนโลก 'Sustrends 2024'

‘Sustrends 2024’ งานสัมมนาว่าด้วย 50 เทรนด์ความยั่งยืนที่กำลังเปลี่ยนโลก ที่จะช่วยเปิดโลกให้คนทำงานด้านความยั่งยืนเห็นเทรนด์ล่าสุดในทุกมิติของความยั่งยืน ซึ่งช่วยให้วางแผนการทำงานในปีหน้าได้อย่างมีอิมแพคมากขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จาก 17 เป้าหมาย เป็น 6 กลุ่มปัญหา ในขณะที่รัฐบาลไทยก็มีการวางแผน SDG roadmap พร้อมกับสนับสนุน BCG Economy แล้วคนทำงานด้านความยั่งยืนต้องปรับตัวอย่างไร

The Cloud จึงชวน UNDP, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กรุงเทพมหานคร, UN Global Compact Network Thailand, OKMD, SDG Move, ป่าสาละ, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ, มูลนิธิโลกสีเขียว, ChangeFusion, RE100 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนอีกกว่า 20 องค์กร ร่วมกันจัด ‘Sustrends 2024’ งานสัมมนาว่าด้วย 50 เทรนด์ความยั่งยืนที่กำลังจะเปลี่ยนโลก โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 20 ท่าน จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน รวมถึงเยาวชน เพื่อนำเสนอเทรนด์การทำงานด้านความยั่งยืนในอนาคต ผ่านวิทยากรชั้นนำจากแต่ละวงการ ซึ่งจะใช้เวลาท่านละ 10 นาที เล่า 3 เทรนด์ที่ควรรู้ในวงการของตัวเอง

งานนี้จัดงานโดยสร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยเฉพาะการใช้พลังงานทั้งหมดจากโซลาร์เซลล์ และรับผิดชอบคาร์บอนที่เกิดจากการเดินทางของผู้ร่วมงานและผู้จัดงานผ่านการซื้อคาร์บอนเครดิต ซึ่งได้รับการรับรองจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และงานนี้เป็นปีแรกที่เราตั้งใจจัดต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้คนทำงานด้านความยั่งยืนได้รับข้อมูลใหม่ ๆ สำหรับวางแผนการทำงานในปีต่อไป

ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 12.30 – 17.30 น.
สถานที่ : ณ พิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ

เข้าร่วมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย งานนี้รับผู้ชมจำนวนจำกัด
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน


ขอบคุณที่มา : SDG Move TH

Share