เชิญสมาชิกสมาคมฯและผู้ที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันกับ TrustLaw 101 Webinar: Legal Considerations for Social Enterprises

ชื่อหัวข้อ:  TrustLaw 101 Webinar: Legal Considerations for Social Enterprises

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เวลา 14.00 – 14.45 น. (English version)
เวลา 14.45 – 15.30 น. (เวอร์ชั่นภาษาไทย)

รายละเอียดเนื้อหาที่คุณจะได้เรียนรู้จาก Session นี้

 • การสรุป Legal requests ที่ TrustLaw มักจะได้รับจากธุรกิจเพื่อสังคม (Social enterprises: SE) เพื่อให้ SE ตระหนักรู้ คำนึกถึงและเตรียมตัวรับมือด้านกฎหมายในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม
 • ตัวอย่างปัญหาทางกฎหมายที่ธุรกิจเพื่อสังคม (SE) ในประเทศไทยและเอเชียต้องพบเจอ เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถตระหนักรู้ว่าจะต้องไปขอรับคำปรึกษาทางกฎหมายในด้านใดต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินการที่แตกต่างกันของแต่ละองค์กร

วิธีการเข้าร่วม

 • ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมที่ลิงค์นี้
  โดยกรอกข้อมูลชื่อ นามสกุล องค์กร และข้อมูลติดต่อ อาทิ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล

  ขั้นตอนการลงทะเบียน
  คลิ๊กที่คำว่า “Register” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียน

  กรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษ
 • เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการลงทะเบียน และท่านจะได้รับอีเมลตอบรับแบบอัตโนมัติ
  ระบบจะแสดงผลยืนยันการลงทะเบียนที่เสร็จสมบูรณ์

  ท่านจะได้รับอีเมลพร้อมแจ้ง link URL ที่ไว้ใช้สำหรับเข้าสู่ห้อง Webinar
 • เมื่อถึงเวลา ท่านสามารถคลิ๊กลิงค์ที่ท่านได้รับทางอีเมลเพื่อเข้าร่วม Session ได้ทันที

หมายเหตุ:

 • สำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมรับฟังเวอร์ชั่นภาษาไทย กรุณาเข้าสู่ห้อง Webinar เวลา 14.45 น. โดยก่อนหน้าจะเป็นการบรรยายเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษระหว่าง 14.00 – 14.45 น.
 • ใน Session นี้จะไม่ได้มีการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายใดๆทั้งสิ้น อาทิ จะจดทะเบียนบริษัทอย่างไร หรือควรมีข้อสัญญาแบบใด เพราะการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเป็นคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงของลูกความแต่ละราย และมีเรื่องความรับผิดชอบระหว่างทนายและลูกความ ซึ่ง TrustLaw ไม่ได้จดทะเบียนเป็น Law Firm  หากเพียงแต่เป็นองค์กรตัวกลางในการประสานหาทนายความอาสาสมัครเท่านั้น ดังนั้นแล้วใน Session นี้จะเป็นเพียงการนำเสนอให้ SE ตระหนักรู้ว่าควรจะไปขอรับคำปรึกษาทางกฎหมายในด้านใดต่อไป

เกี่ยวกับ TrustLaw

TrustLaw เป็นบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายระดับโลกโดยใช้อาสาสมัครของเครือข่ายทนายความที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Thomson Reuters Foundation โดยให้บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่องค์กรทางสังคม และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ผ่านการเชื่อมโยงทนายความที่อยู่ในกว่า 175 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบัน TrustLaw มีสมาชิกกว่า 5,000 ราย ได้แก่บริษัทกฎหมายกว่า 850 แห่ง องค์กรทางสังคม องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และธุรกิจเพื่อสังคมกว่า 4,100 ราย และได้ให้บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาแล้วกว่า 4,000 โครงการ โดยทางองค์กรมีเป้าหมายที่จะขยายความช่วยเหลือไปยังองค์กรทางสังคมที่สร้างผลกระทบทางสังคมออกไปให้ได้มากที่สุด

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่นี่
ภายในเวลา 13.45 น. วันที่ 22 ส.ค. 62
Share