True Incube

ระยะการเติบโตของ SE ที่ TRUE INCUBE สนับสนุนประเภท: องค์กรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการหรือองค์กรที่มีโครงการบ่มเพาะธุรกิจ

True Incube เปิดตัวครั้งแรกในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2556 ในฐานะโปรแกรมบ่มเพาะสตาร์ทอัพไทย วัตถุประสงค์ของ True Incube คือการบ่มเพาะและสานฝันบริษัทสตาร์ทอัพไทยหน้าใหม่ให้มีโอกาสขยายธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยอาศัยทรัพยากรและศักยภาพของกลุ่มทรูเข้าสนับสนุน

ประเภทการสนับสนุน SE ของ TRUE INCUBE

Share