โรงเล่าเคล้าความหวัง (Townhall of hope) โดย toolmorrow

โรงเล่าเคล้าความหวัง (Townhall of hope) toolmorrow
รู้สึกเครียด หมดหวัง แต่ไม่รู้จะเล่าให้ใครฟัง…
โรงเล่าเคล้าความหวัง (Townhall of hope) พื้นที่ออนไลน์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตร สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการคลายความเครียด ผ่านกิจกรรมสนทนากับคนไม่รู้จัก 4 คน ในการระบายความสุข และ ความทุกข์ คนละ 15 นาที เพื่อให้เห็นภาพสิ่งที่อยากทำในอนาคต และรู้สึกมีความหวังในการใช้ชีวิตในวันพรุ่งนี้

ทำกิจกรรมพร้อมกัน ผ่านโปรแกรม Zoom
  • วันอังคารที่ 29 มีนาคม 65
  • เวลา 17.00 -19.00 น.


ขอบคุณที่มา: toolmorrow

Share