โครงการ “ปั้น ปลูก คิด(ส์) ปี 2 By Tollway Green Way” จัดโดย บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

การประกวด CSR Tollway Contest 2023 หัวข้อ "นวัตกรรมการจัดการขยะอย่างยั่งยืน" ในโครงการ "ปั้น ปลูก คิด(ส์) ปี 2 By Tollway Green Way"

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด CSR Tollway Contest 2023 หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการขยะอย่างยั่งยืน” ในโครงการ “ปั้น ปลูก คิด(ส์) ปี 2 By Tollway Green Way” ชิงทุนอาสาพัฒนาชุมชนมูลค่า 100,000 พร้อมทุนการศึกษา โล่ และประกาศเกียรติคุณ

หลักเกณฑ์การประกวด

 • จัดทำโครงงานโดยมีเนื้อหาสอดคล้องในหัวข้อ “ปั้น ปลูก คิด(ส์) ปี 2 By Tollway Greenway” นวัตกรรมการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบเดียวหรือแบบกลุ่ม (ไม่เกิน 3 คน) และมีที่ปรึกษา 1 ท่าน ที่มีประสบการณ์ในพื้นที่ชุมชนที่สามารถให้คำปรึกษานำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อประโยชน์ของคนในชุมชน
 • หนึ่งทีมสามารถส่งโครงงานประกวดได้เพียง 1 เรื่อง เท่านั้น
 • นวัตกรรมที่ส่งเข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่เคยส่งเข้าประกวด หรือได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน รวมถึงต้องไม่เป็นนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากนวัตกรรมที่เคยได้รับรางวัลมาก่อนเช่นกัน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือติดสัญญาใด ๆ กับโครงการอื่น และทีมผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นเจ้าของนวัตกรรมนั้น ๆ
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม (ไม่เกิน 3 คน) และมีที่ปรึกษา 1 ท่าน ที่มีประสบการณ์ในพื้นที่ชุมชน หรือสังคมที่สามารถให้คำปรึกษานำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อประโยชน์ของคนในชุมชน
 • การผลิตผลงานไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ แต่จะต้องอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริง ความถูกต้องแม่นยำของการทำงานของสิ่งประดิษฐ์ ต้องตรงตามรายละเอียดที่ให้ไว้ในใบสมัครและสามารถใช้งานได้จริง โดยต้องเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ชุมชน และส่วนรวมภายในงบประมาณ 100,000 บาท โดยการดำเนินการจะต้องเสร็จภายในระยะเวลา 1 เดือน
 • ผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ต้องเข้าร่วมงานพร้อมนำบางส่วนของผลงานมาจัดแสดงภายในงานแถลงข่าว วันที่ 20 กันยายน 2566 ณ โรงแรมอีสติน พญาไท
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การสมัครและส่งผลงาน

 • สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2566
 • ส่งผลงานเข้า google drive แชร์ลิงค์มาที่ E-mail : comcorporatecommunication@tollway.co.th และให้สิทธิ์เป็นเอดิเตอร์ พร้อมตั้งค่าการเข้าถึงเป็นทุกคนที่มีลิ้งค์

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับทุนพัฒนาโครงการ 100,000 บาท พร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รับทุนการศึกษา 20,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รับทุนการศึกษา 10,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัล Best Popular Vote จำนวน 1 รางวัล รับทุนการศึกษา 5,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

นิสิต นักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี

สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ส.ค 66
คลิกที่นี่เพื่อกรอกใบสมัคร


ขอบคุณที่มา : contestwar

Share