โครงการ Thailand Innovation Awards 2024 (TIA2024) จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Thailand Innovation Awards 2024

โครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนก้าวสู่การเป็นนวัตกรรุ่นใหม่ ได้แสดงฝีมือพัฒนาผลงานนวัตกรรม เพื่อชิงถ้วยรางวัลระดับประเทศ กับโครงการ Thailand Innovation Awards 2024 (TIA2024) โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ และความร่วมมือพิเศษจาก Education New Zealand (ENZ) จัดโครงการสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย นิสิต นักศึกษา และอาชีวะ ที่มีผลงานนวัตกรรมอยู่ แล้วต้องการพัฒนาเพื่อส่งประกวดให้เป็นสุดยอดนวัตกรรม

ในปีนี้กับการพัฒนาผลงานด้วยกระบวนการ STEAM4INNOVATOR ใน “ค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์” STEAM4INNOVATOR Camp 2024 ในรูปแบบ Onsite ระหว่างวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2567
ค่ายที่น้อง ๆ จะได้เรียนรู้จริง ลงมือพัฒนาผลงานจริง พร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญสุด Exclusive ทั้งทางด้านเทคนิค แผนธุรกิจ และการนำเสนอผลงานให้โดนใจ เพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 100,000 บาท และสนับสนุนการประกวดในเวทีระดับนานาชาติ อีกทั้งยังพัฒนาเพื่อเป็น international โดยความร่วมมือกับ Education New Zealand (ENZ) ที่จะมาช่วยเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับน้อง ๆ และ Session สุดพิเศษ ที่จะได้เจอวิทยากรจากต่างประเทศมาร่วมพัฒนาน้อง ๆ ไปด้วยกัน แบบ Special

วิธีการสมัคร

  • Download แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 ได้คลิกที่นี่ 
  • เตรียมคลิป VDO ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของผลงานและภาพตัวต้นแบบของผลงาน (Prototype)
  • อัพโหลดคลิปลง YouTube ในรูปแบบ “Unlisted” (ไม่เป็นสาธารณะหรือไม่แสดงรายการ) เพื่อนำ Link มาใช้ในการสมัคร
  • กรอกข้อมูลสมัครได้คลิกที่นี่

คุณสมบัติ

  • นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับ ปวช.
  • นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปวส.หรือเทียบเท่า ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัย ทั้งของรัฐและเอกชน หรือสถาบันเทียบเท่า ทั่วประเทศหรือเป็นผลงานต่อยอดจากระดับปริญญาตรี
  • ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี
  • กลุ่มละไม่เกิน 3 คน

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤษภาคม 2567 นี้

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
1. Inbox มาที่เพจ Fb : Thailand Innovation Awards
2. โทร 088-014-8795 (วรางคณา)
3. Email : warangkana.t@nia.or.th


ขอบคุณที่มา : TIA: Thailand Innovation Awards

Share