กิจกรรม “The Next Chapter : การส่งออกไทย” ครั้งที่ 2 จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างต่างประเทศ

กิจกรรม "The Next Chapter : การส่งออกไทย" (ครั้งที่ 2 เสวนา "ขับเคลื่อนเกษตรไทย ให้ไกลสู่ตลาดโลก"

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างต่างประเทศ มีกำหนดจัดงานกิจกรรม “The Next Chapter : การส่งออกไทย” ครั้งที่ 2 เสวนา “ขับเคลื่อนเกษตรไทย ให้ไกลสู่ตลาดโลก” สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ เป็นหน่วยงานหลักที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับในการส่งเสริมแนวคิดการค้ายุคใหม่ สร้างโอกาสการต่อยอดธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยผู้ประกอบการเริ่มมีการตื่นตัวในประเด็นของความยั่งยืน และยังตระหนักถึงความสำคัญที่ครอบคลุมในเรื่องของเทรนด์เทคโนโลยี การตลาด และผู้บริโภค ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตบนพื้นฐานของความมั่นคงและยั่งยืน ในวันกิจกรรมเราจะดำเนินการให้ความรู้สัมมนาเชิงวิชาการในรูปแบบการสัมมนา เสวนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงสถานการณ์เทรนด์การค้าในปัจจุบัน และเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ รวมทั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการในการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ

โดยดำเนินการทั้งหมด 2 ครั้ง ในรูปแบบ Hybrid (Onsite และ Online) ดังนี้

  • ครั้งที่ 1 เสวนา “โอกาสในการพัฒนาสินค้า BCG เพื่อเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ”
  • ครั้งที่ 2 เสวนา “ขับเคลื่อนเกษตรไทย ให้ก้าวไกลสู่ตลาดโลก”

พบกับวิทยากร

  1. คุณจิรวุฒิ สุวรรณอาจ
  2. คุณปัญญา ประดิษฐสาร

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

วันที่ : 22 สิงหาคม 2566
สถานที่ : ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี และ ZOOM Online (Hybrid)

ผู้สนใจสามารถคลิกที่นี่เพื่อสมัครเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2566

Share