โครงการ The Open Call for Innovations (O-CFI) ระดับภูมิภาคเอเชีย โดย Water and Energy for Food

โครงการ The Open Call for Innovations (O-CFI) ระดับภูมิภาคเอเชีย
เปิดรับสมัครเข้าประกวดนวัตกรรมทางธุรกิจและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการใช้ น้ำ และ/หรือ พลังงานสะอาด ในการผลิตอาหาร หรือการแปรรูปอาหาร อย่างยั่งยืน สามารถส่งใบสมัครผ่านโครงการ The Open Call for Innovations (O-CFI) ระดับภูมิภาคเอเชีย เพื่อขอรับทุน รวมถึงการสนับสนุนด้านต่างๆเพื่อขยายธุรกิจกับโครงการ โดยเฉพาะผู้สมัครจากประเทศไทย ลาว บังกลาเทศ ภูฏาน กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ เนปาล ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ติมอร์เลสเต และเวียดนาม
วิธีการสมัคร

  • ทบทวนเอกสารการขอรับโครงการ (solicitation document)
  • ตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อสมัคร
  • สมัครผ่านเว็บไซต์ Survey Monkey
  • หากสนใจ ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม webinar (Q&A webinar) เพื่อสอบถามเพิ่มเติม
  • ทบทวนตอบคำถามในใบสมัครเป็นอย่างละเอียด ทุกใบสมัครต้องส่งผ่านระบบการสมัคร ไม่รับใบสมัครทางอีเมลหรือช่องทางอื่น ๆ
  • ผู้สมัครสามารถบันทึกความคืบหน้าในแบบฟอร์มใบสมัครโดยคลิกที่ไอคอน “บันทึกและดำเนินการแก้ไขต่อไป” ที่ด้านล่างของใบสมัคร โปรดทราบว่าใบสมัครต้องส่งก่อนกำหนดส่งใบสมัคร

คำถามที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอกให้ครบถ้วนก่อนที่จะสมัคร

หากมีคำถามเกี่ยวกับการสมัครหรือพบปัญหาทางเทคนิคในการสมัคร สามารถติดต่อเราที่ WE4FAsiaBids@tetratech.com


ขอบคุณที่มา : Water and Energy for Food: A Grand Challenge for Development

Share