อโชก้าสากล ร่วมมือกับ HSBC จัดการแข่งขันThe Future Skills Innovation Challenge

Ashoka and HSBC

อโชก้าสากล ร่วมมือกับ HSBC จัดการแข่งขัน The Future Skills Innovation Challenge เพื่อมองหาผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคมและนวัตกรรมทางสังคมที่สร้างเสริมทักษะที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจในอนาคต ในการแข่งขันครั้งนี้ คณะกรรมการสนใจ “ทักษะแห่งอนาคต” ที่จะทำให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ได้แก่

 1. ศักยภาพทางการเงิน (Financial Capability) – สร้างทักษะ, ทัศนคติ, และเครื่องมือที่จำเป็นต่อการบริหารจัดงานเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ความสามารถของบุคคลที่จะได้รับการจ้างงานอยู่ตลอดเวลา(Employ-ability) – ชุดของทักษะ, ความสำเร็จ, ความเข้าใจ, และลักษณะที่จะทำให้บุคคลมีความสามารถที่จะได้รับการจ้างงานเสมอ และประสบความสำเร็จในงานที่พวกเขาเลือก

สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับ

 1. ผู้สมัครทุกคน จะมีโอกาสได้รับขอเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน จากผู้มัครท่านอื่นๆ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของการแข่งขัน รวมทั้งเข้าถึงข้อมูลงานของผู้สมัครท่านอื่นๆ และเชื่อมสัมพันธ์กัน
 2. ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 50 ท่านสุดท้าย จะได้รับโอกาสในการส่งข้อมูลเพิ่มเติม โดยสามารถแก้ไขจากคำแนะนำที่ท่านได้รับในขั้นตอนที่ 1 รวมทั้งคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของ HSBC และอโชก้า
 3. ผู้ชนะมากถึง 12 คน จะได้รับเงินรางวัล ตามหัวข้อการแข่งขันดังนี้
  – นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพในการขยายผลดีเด่น (รางวัลสูงสุด 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 725,000 บาท)
  – นวัตกรรมที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดีเด่น (รางวัลสูงสุด 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 500,000 บาท)
  – นวัตกรรมหรือแนวคิดยุคเริ่มต้นดีเด่น (รางวัลสูงสุด 12,500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 360,000 บาท)

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

หมายเหตุ: ต้องเขียนใบสมัครเบื้องต้นเป็นภาษาอังกฤษ แต่หากผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษ ใช้ล่ามช่วยได้

สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

Share