เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ “พอแล้วดี The Creator ๖”

porlaewdee 2021

หากคุณคือนักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่แสวงหาความ “ความพอดี” ของการพัฒนาตน-ธุรกิจ-สังคม และต้องการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการฯเพื่อเรียนรู้ เติมเต็ม และทำหน้าที่ เป็นผู้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจของตนเองและสังคม

รับสมัครเพียง 15 แบรนด์เป็นตัวแทนจากทุกส่วนของประเทศ
(กลาง/เหนือ/ใต้/ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานคร)

::::::::::::::::::
โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1) เป็นนักธุรกิจในกลุ่มสินค้าประเภทไลฟ์สไตล์ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิ เกษตรแปรรูป, งานออกแบบ แฟชั่น, ร้านอาหาร ร้านกาแฟ, ที่พัก การท่องเที่ยว, ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพความงาม
2) มีความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจแบบเติบโตอย่างสมดุล ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม
3) มีศักยภาพในการสื่อสาร พร้อมทำหน้าที่เป็น สื่อสาร แบ่งปันความรู้
4) มีความพร้อมในการเข้าร่วมทุกกิจกรรมของโครงการอย่างมีวินัยด้วยความตั้งใจ
(โปรดศึกษากำหนดการ ตารางการเรียนการสอนก่อนสมัคร)

::::::::::::::::::

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม
2. แนบไฟล์แนะนำแบรนด์ / ธุรกิจ ไม่เกิน 9 หน้า
3. ทำคลิปแนะนำตัวเองและธุรกิจและตอบคำถามว่า “คุณตั้งใจจะทำอะไรหากได้เป็น พอแล้วดี TheCreator” ความยาวไม่เกิน 2 นาที หรือขนาดไม่เกิน 100 Mb

ขยายเวลารับสมัครวันนี้ – 31 พฤษภาคม 64
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรมตลอดหลักสูตร 21 วัน ครบทั้ง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข

สถานที่อบรม : จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

สมัครได้ที่ https://forms.gle/wQ4wU5McE3LgbQ1m8

::::::::::::::::::

ตารางการเรียน

AW-Timeline_workshop

Share