เปิดรับสมัครแล้ว โครงการเตรียมความพร้อมการค้าไม้อย่างยั่งยืน

Thailand Sustainable Forest Trade Mentors
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้! มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเตรียมความพร้อมการค้าไม้อย่างยั่งยืน

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP), The World Wide Fund for Nature (WWF) และ Bridge for Billions ร่วมมือกันสร้างโครงการเตรียมความพร้อมที่จะสนับสนุนวิสาหกิจรายย่อยระยะเริ่มต้น จากประเทศไทยถึง 50 แห่ง ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมไม้ที่ยั่งยืนและการค้าในภูมิภาค

โครงการเตรียมความพร้อมการค้าป่าไม้อย่างยั่งยืนได้จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการเกิดขึ้นของธุรกิจที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ครอบคลุมชุมชน และมีความยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศ ซึ่งสนับสนุนการเกิดขึ้นของธุรกิจที่ทำกำไรได้ในเชิงพาณิชย์ โปรแกรมพยายามที่จะดึงดูดโครงการที่แสดงมุมมองการสร้างรายได้ที่แข็งแกร่งและความทะเยอทะยานที่จะเข้าถึงการพัฒนาที่สำคัญ เรามุ่งหวังที่จะสร้างกลุ่มคนที่หลากหลายและน่าดึงดูดซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางการค้าและการนำโมเดลธุรกิจที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ไปปรับใช้ในวงกว้าง

โปรแกรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มแม่น้ำโขงตอนล่างของ UN-REDD ว่าด้วยการค้าป่าไม้อย่างยั่งยืน.

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างมีความรับผิดชอบในประเทศไทย โดยการให้คำปรึกษาผู้ประกอบการพัฒนาธุรกิจที่จะส่งเสริมการค้าไม้ที่ยั่งยืน

เหตุผลที่คุณควรเข้าร่วม
  1. สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมทั่วประเทศไทย
  2. เรียนรู้ที่จะให้คำปรึกษา
  3. ได้พัฒนาทักษะของตัวเอง
  4. สามารถเข้าร่วมได้ทุกที่ ทุกเวลา
  5. ได้รับใบรับรอง
  6. ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
ร่างกำหนดการของโครงการ
  • คณะกรรมการตอบรับการสมัครภายในวันที่ 18 – 24 ธันวามคม 2565
  • ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ แนะนำกิจกรรมและเมนเทอร์
  • เริ่มต้นดำเนินกิจกรรมตั้งแต่มกราคม – มีนาคม 2566

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2565 คลิกที่นี่เพื่อสมัคร

ขอบคุณที่มา: UN-REDD Programme

Share