โครงการ “คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้บนฐานชุมชนสำหรับเด็กและเยาวชน “รับสมัคร นักสร้างสรรค์พื้นที่เรียนรู้บนฐานชุมชน รุ่น 2 จัดโดย มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)

โครงการ คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้บนฐานชุมชนสำหรับเด็กและเยาวชน

หากชุมชนมีเด็กและเยาวชน ที่เข้าไม่ถึงลานเล่นหรือกิจกรรมสร้างสรรค์ ขอเชิญชวนผู้ที่มีไอเดียและผู้ที่สนใจทั่วไปมาร่วม “เปิดพื้นที่เรียนรู้แห่งใหม่ใกล้บ้าน” ให้พวกเขากัน โดยมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) รับสมัคร นักสร้างสรรค์พื้นที่เรียนรู้บนฐานชุมชน รุ่น 2 จำนวน 5 พื้นที่ ระยะเวลา 1 ปี (พ.ค. 67 – เม.ย. 68)

คุณสมบัติ/เงื่อนไข

 • มีเพื่อนร่วมสร้างสรรค์ อายุ 22 ปีขึ้นไป จำนวน 2-5 คน
 • เข้าใจบริบทชุมชน (ตนเอง)
 • เท่าทันสถานการณ์เด็กและเยาวชนในชุมชน
 • สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชนและภาคีทำงานด้านเด็กและเยาวชน
 • มีทักษะการดำเนินงานลักษณะโครงการ
 • สนุกและพร้อมเข้าร่วมทุกกระบวนการเรียนรู้

การสนับสนุน

 • ทุนสร้างสรรค์พื้นที่เรียนรู้ 55,000 บาท (ดำเนินงาน 5 เดือน)
 • โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับสร้างพื้นที่เรียนรู้
 • พี่เลี้ยงและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอยติดตามหนุนเสริม
 • ทุนเสริมศักยภาพเรียนรู้เฉพาะด้าน 10,000 บาท

การสมัคร

 • ส่งใบสมัคร (5 เมษายน 2567)
 • เขียนบอกเล่าเกี่ยวกับตนเองและประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เรียนรู้ (หากมี)
 • เขียนอธิบาย “กรอบแนวคิดในการสร้างพื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนในชุมชนของตนเอง”
  *ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 • ส่งใบสมัครที่ admin@thaivolunteer.org

สอบถามเพิ่มเติม 02 691 0437-9 หรือ 081 486 2983 หรือ 099 348 6612


ขอบคุณที่มา : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม-Thai Volunteer Service 

Share