สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทยเชิญร่วมกิจกรรม Thai Startup & Innovation Future Forum 2023 และการประชุมระดมความคิดเห็น หัวข้อ Thailand’s New S-Curve และทิศทางการส่งเสริมการระบบนิเวศสตาร์ทอัพไทย (Startup Ecosystem) ภายใต้กลยุทธ์ “5 หา”

Thai Startup & Innovation Future Forum 2023 และการประชุมระดมความคิดเห็น หัวข้อ Thailand’s New S-Curve และทิศทางการส่งเสริมการระบบนิเวศสตาร์ทอัพไทย (Startup Ecosystem) ภายใต้กลยุทธ์ “5 หา”

สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทยร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมและวิจัย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างระบบนิเวศ สตาร์ทอัพไทย เพื่อส่งเสริมและผลักดันประเทศไทย จากประเทศผู้บริโภคนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เป็นประเทศผู้ผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในงาน Thai Startup & Innovation Forum 2023 ภายใต้แนวคิด Thailand’s New S-Curve และทิศทางการส่งเสริมการระบบนิเวศสตาร์ทอัพไทย (Startup Ecosystem) ภายใต้กลยุทธ์ “5 หา”

เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะในด้านการทำงานร่วมกันและสนับสนุนการส่งเสริมสตาร์ทอัพไทย จากผู้ประกอบการ สมาคม องค์กร นักลงทุน และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจร่วมกัน

โดยกิจกรรมดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

  1. ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนระบบนิเวศสตาร์ทอัพไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ
  2. กิจกรรม Networking สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

โดยเชิญกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการส่งเสริม เพื่อค้นหาแนวทางความร่วมมือระหว่างกันทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดทิศทางการส่งเสริมพัฒนาสตาร์ทอัพไทย

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 – 18.00 น.
สถานที่ : Meeting Room 18th Floor, Building 24 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน


ขอบคุณที่มา : Thai Startup – สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย

Share