หลักสูตร “โรงเรียนนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2565 กับ สำนักงานเพื่อสิทธิมนุษชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights – Asia)

หลักสูตร "โรงเรียนนักปกป้องสิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2565 กับ สำนักงานเพื่อสิทธิมนุษชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights - Asia)
รีบสมัครเลย! หลักสูตร “โรงเรียนนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2565 กับ สำนักงานเพื่อสิทธิมนุษชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights – Asia)

การอบรมฯ จะจัดขึ้นที่จังหวัดนครปฐม 2 รอบ ดังนี้
  • วันที่ 23-25 พ.ค. 65
  • วันที่ 12-14 ก.ย. 65

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 มี.ค. เวลา 16.00 น.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครได้ที่: https://bangkok.ohchr.org/hrdschool-2022

Share