การประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ผ้าทอร่วมสมัยด้วยนวัตกรรม” จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

การประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผ้าทอร่วมสมัยด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยประจำปี 2566 : TECHNO MART 2023

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญผู้ประกอบการที่ผลิตเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ผ้าทอร่วมสมัยด้วยนวัตกรรม” ภายใต้งาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยประจำปี 2566 : TECHNO MART 2023 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท​ พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร

ได้กำหนดคุณสมบัติไว้ ดังนี้

 • ผู้ประกอบการทั่วไปที่ประกอบธุรกิจผลิตเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • ผลิตภัณฑ์มีนวัตกรรมหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ไม่จํากัดอายุและเพศ

รายละเอียดการประกวด

 • หมดเขตรับสมัคร วันที่ 25 กรกฎาคม 66
 • ประกาศรายชื่อ 5 คน สุดท้าย วันที่ 3 สิงหาคม 66 ผู้เข้ารอบ 5 คน สุดท้าย จะต้องเดินทางมาที่ Impact Arena เมืองทองธานี เพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ์ต่อหน้าคณะกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน
 • เข้าร่วมงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2566 (TECHNO MART 2023) ณ Impact Arena เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 11 -14 สิงหาคม 2566

หมายเหตุ

 • ผู้เข้ารอบ 5 คน สุดท้าย ได้รับงบสนับสนุนค่าเดินทางและที่พัก จํานวน 10,000 บาท/คน
 • เงินรางวัลมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามที่กฎหมายกําหนด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและโล่รางวัล
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและโล่รางวัล
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและโล่รางวัล
 • รางวัลชมเชยอันดับ 4 และ 5 จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและโล่รางวัล

สนใจเข้าร่วมประกวดคลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่

090 678 7128 (คุณกนกวรรณ)
082 519 6565 (คุณจิตรลดา)
098 380 5525 (คุณธิดารัตน์)


ขอบคุณที่มา : contestwar

Share