การประชุม ASEAN+3 ด้วยเรื่องกิจการเพื่อสังคม ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคม สู่ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน”

SE Thailand Association in ASEAN+3

การประชุม ASEAN+3 ด้วยเรื่องกิจการเพื่อสังคม ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคม สู่ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน”

Opening Remark by General Chatchai Sarikulya, Deputy Prime Ministry of Thailandวันที่ 6 มีนาคม 2562  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทำหน้าที่ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมประเทศไทย (Social Enterprise Thailand Association) บริติช เคานซิล (British Council) และ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเซียและแปซิฟิก (ESCAP) จัดการประชุมอาเซียนบวกสาม ด้วยเรื่องกิจการเพื่อสังคม ระหว่างวันที่ 6 -8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคม สู่ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน” โดยมีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานให้การเปิดประชุม

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกลุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเชิญในฐานะนายกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมของประเทศไทย เข้าร่วมวงสนทนาร่วมกับตัวแทนจาก บริติช เคานซิล (British Council) ประเทศฮ่องกง  สหประชาชาติสำหรับเอเซียและแปซิฟิก (ESCAP) ประเทศไทย และสมาคมกิจการเพื่อสังคม ประเทศสิงคโปร์ ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคม สู่ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน”

SE Thailand in ASEAN+3

 

โดยหม่อมหลวงดิศปนัดดาเน้นประเด็นสำคัญว่าการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่ใช่เพียงหน้าที่ของกิจการเพื่อสังคม หรือ องค์กรใดองค์กรหนึ่ง หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกคน ไม่ว่าคุณจะอยู่ในภาคส่วนใด ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนไหนของสังคม ต่างสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมและโลกของเราได้ อาทิ หากคุณทำงานอยู่ในองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ เราสามารถย้อนคิดได้ว่า ธุรกิจของเราจะสร้างสังคมให้แข็งแรงขึ้น และสร้างมลพิษกับโลกให้น้อยลงได้อย่างไร  หรือ ในฐานะผู้บริโภคยังสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงขององค์กรอื่นๆได้ จากการสนับสนุนและเลือกซื้อสินค้าหรือการบริการจากองค์กรที่มีสินค้าและการบริการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพียงแค่เริ่มเปลี่ยน เพราะทุกคนคือคนสำคัญที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในโลกของพวกเราได้