โครงการ “จ้างงาน-แก่ผู้ตกงานจากวิกฤตโควิด-19 กระจกเงา” ผ่านเทใจดอทคอม

กระจกเงา เทใจสู่โควิด

“เกิดและโตที่คลองเตยค่ะ พ่อหนูเพิ่งเสียไปได้ 3 ปี ครอบครัวจึงค่อนข้างลำบาก แม่ทำงานรับจ้างทั่วไป แต่ตอนนี้ว่างงาน เพราะไม่มีใครจ้าง ” นี่คือเสียงสะท้อนจาก “น้องเน- ธาริณี ด้วงสังข์” อายุ 16 ปี หนึ่งในครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ที่ส่งผลให้ผู้คนเดือดร้อนตกงาน ขาดรายได้

มูลนิธิกระจกเงา คือองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม หลายๆ ด้าน ได้แก่ งานด้านสิทธิมนุษยชน งานพัฒนาอาสาสมัครและการแบ่งปันทรัพยากร ได้ร่วมกับเทใจ จัดทำ โครงการ “จ้างงาน-แก่ผู้ตกงานจากวิกฤติโควิด-19 กระจกเงา” เป้าหมายระดมทุน 660,000 บาท สนับสนุนการจ้างงาน แก่ผู้ตกงานจากวิกฤตโควิด-19 จำนวน 50 คนต่อวัน เพื่อให้คนเหล่านี้มีอาชีพและรายได้เลี้ยงครอบครัว พร้อมทำให้คนที่รอรับถุงยังชีพกว่า15,000 ครอบครัวได้รับการช่วยเหลือที่เร็วขึ้น

มาร่วมแบ่งปันและส่งต่อความห่วงใยให้แก่กัน หากคุณต้องการบริจาค เงินของคุณจะถูกนำจ้างงานคนในชุมชนที่ตกงานอีกหลายคน ดูรายละเอียดที่  https://bit.ly/3gfaGHc หรืออินสตาแกรม https://bit.ly/2XivAg9

 #คนไทยเทใจคนตกงาน #เทใจสู้โควิด #ไม่ติดไม่แพร่ไม่แชร์มั่ว

Share