ร่วมระดมทุนช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคมผ่าน “เทใจดอทคอม” ในสถานการณ์โควิด-19

ระดมทุนโควิด

ยังขอแรงคนไทย!!

เพราะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส COVID-19 ที่กำลังวิกฤตนี้ “กลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม” ได้แก่ เด็ก ผู้สูงวัย คนยากไร้ ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อและเป็นกลุ่มที่อาจจะถูกมองข้ามไปโดยไม่ตั้งใจ ในวิกฤติโควิดครั้งนี้  “เทใจ”  จึงขอเชิญคนไทยลุกขึ้นมามีส่วนร่วมช่วยเหลือตามกำลัง สนใจบริจาคกับโครงการไหน..ได้เลย!! ดังนี้

โควิดผู้สูงวัย

เป้าหมายระดมทุน  462,000 บาท  ช่วยผู้สูงอายุกลุ่มตกงานและขาดรายได้ในจังหวัดเชียงใหม่

200 ครอบครัว จากสถานการณ์นี้ ด้วยอาหาร ยา และหน้ากากที่จำเป็น

 

หน้ากากผ้าสำหรับเด็กชายขอบ

เป้าหมายระดมทุน 181,500 บาท  ช่วยผลิตหน้ากากผ้าป้องกันฝุ่นและรับสถานการณ์นี้จำนวน 12,961 ชิ้น

สำหรับเด็กๆ ใน 73 ศูนย์การเรียนชายแดนด้านตะวันตกใน 5 อำเภอของจังหวัดตาก

 

คลองเตย โควิด

เป้าหมายระดมทุน 500,500 บาท ช่วยชาวชุมชนคลองเตยที่กำลังได้รับผลกระทบถึงขั้นวิกฤติ ไม่มีเงิน และตกงาน นำร่องที่ 1,000 คน พร้อมสร้างเครือข่ายร้านค้าอย่างน้อย 30 ร้านเพื่อการดูแลกันในชุมชน

 

ผู้เปราะบาง โควิด

เป้าหมายระดมทุน 3,000,000 บาท ช่วยเหลือคนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนไร้บ้าน คนรายได้น้อย ผู้ลี้ภัยทั่วไทยด้วยการให้ (1) ชุดยังชีพ (2) อาหาร (3) กองทุนฉุกเฉินสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้อยู่แนวหน้ารับมือโรคนี้โดยตรง


และที่สำคัญ … พวกเราทุกคนยังคงต้องร่วมกันทำสิ่งเหล่านี้ – – ต้องป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นผู้ติดเชื้อ – ต้องปฏิบัติตนไม่ให้เป็นผู้แพร่เชื้อไม่ว่าจะทราบว่าตัวเองติดเชื้อแล้วหรือไม่ – ต้องไม่เป็นผู้สร้างข่าวและเผยแพร่ข่าวด้วยการแชร์ข้อมูลซึ่งไม่เป็นความจริงหรือไม่เป็นทางการ

 #เทใจสู้โควิด #ไม่ติดไม่แพร่ไม่แชร์มั่ว

ไม่ติดไม่แชร์ไม่มั่ว

Share