ร่วมสนับสนุนโครงการ “เป็ดไทยสู้ภัย #Startupสู้โควิด19”

เป็ดไทยสู้ภัย

หัวใจสำคัญที่จะยับยั้งการระบาดของ COVID-19 ได้ก็คือ ป้องกันไม่ให้ไวรัสแพร่กระจาย นี่คือที่มาของโครงการ “เป็ดไทยสู้ภัย” ที่กลุ่มสตาร์ทอัพไทยในนาม สมาคมไทยเทคสตาร์ทอัพ (TTSA) ร่วมมือกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย ร่วมกันระดมทุนเพื่อสนับสนุนค่าห้องพักรักษาตัวรวมทั้งดูอาการ และค่ารถรับส่งให้กับผู้มีความเสี่ยงและผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อลดการระบาดของเชื้อโรคในวงกว้าง ยิ่งเราช่วยได้มาก ยิ่งไม่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคให้กับผู้อื่นหรือแม้แต่ตัวคุณเอง

เทคโนโลยี เป็ดไทยสู้ภัย

มาร่วมกันกระจายน้ำใจ ลดการกระจายของเชื้อโรค ช่วยกันคนละไม้คนละมือกับ “โครงการเป็ดสู้ภัย #Startupสู้โควิด19” ที่ https://bit.ly/34wOnaP หรืออินสตาแกรม https://bit.ly/2yQSMJJ เป้าหมายระดมทุน 4,967,600 บาท

เป็ดไทย

นอกจากนั้นยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร การทำงานสนับสนุนสู้ภัยโควิดได้ที่ Facebook page เป็ดไทยสู้ภัย และ Twitter @Pedthaisuphai


เหนืออื่นใด …พวกเราทุกคนยังคงต้องร่วมกันทำสิ่งเหล่านี้ -ต้องป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นผู้ติดเชื้อ – ต้องปฏิบัติตนไม่ให้เป็นผู้แพร่เชื้อไม่ว่าจะทราบว่าตัวเองติดเชื้อแล้วหรือไม่ – ต้องไม่เป็นผู้สร้างข่าวและเผยแพร่ข่าวด้วยการแชร์ข้อมูลซึ่งไม่เป็นความจริงหรือไม่เป็นทางการ

#เทใจสู้โควิด # #เป็ดไทยสู้ภัย #ไม่ติดไม่แพร่ไม่แชร์มั่ว

ไม่ติดไม่แชร์ไม่มั่ว

 

Share