เชิญร่วมสนับสนุน กองทุนเพื่อวิจัยและสร้างชุดตรวจและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสู้กับโควิด 19

เทใจสู้โควิด - อุปกรณ์ทางการแพทย์

มาช่วยพี่หมอกันต่อเถอะ !

ที่ผ่านมาเราได้เห็นมวลมหาน้ำใจของคนไทยที่ไม่ทอดทิ้งกันในยามยากในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ถ้าคุณมีเป้าหมายเดียวกันกับกลุ่มแพทย์ นักวิจัย และวิศวกรจาก ศูนย์ชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และภาคีเครือข่าย มาร่วมกันคนละไม้คนละมือ สนับสนุน “กองทุนเพื่อวิจัยและสร้างชุดตรวจและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสู้กับโควิด19”  ที่  https://bit.ly/2XuQ1YZ   หรือ อินสตาแกรม https://bit.ly/3c9NCqC

ตัวอย่างชุดตรวจโควิด

เป้าหมายระดมทุน 2,428,900 บาท เพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยหาเชื้อไวรัส และประดิษฐ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สามารถใช้กับคนไข้โรคโควิด-19 โดยเฉพาะโครงการ การพัฒนาชุดตรวจ “COVID-19 SCAN” สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรค ณ จุดดูแลผู้ป่วยทั่วไป

“เราจะไม่ให้หมอต้องเลือกว่าจะรักษาชีวิตใคร เพราะขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์” นี่คือเป้าหมายของ กลุ่มแพทย์และภาคีเครือข่ายกลุ่มนี้


เหนืออื่นใด …พวกเราทุกคนยังคงต้องร่วมกันทำสิ่งเหล่านี้ -ต้องป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นผู้ติดเชื้อ – ต้องปฏิบัติตนไม่ให้เป็นผู้แพร่เชื้อไม่ว่าจะทราบว่าตัวเองติดเชื้อแล้วหรือไม่ – ต้องไม่เป็นผู้สร้างข่าวและเผยแพร่ข่าวด้วยการแชร์ข้อมูลซึ่งไม่เป็นความจริงหรือไม่เป็นทางการ

#เทใจสู้โควิด #คนไทยช่วยคุณหมอ #ไม่ติดไม่แพร่ไม่แชร์มั่ว

ไม่ติดไม่แชร์ไม่มั่ว

Share