สสส. เปิดรับสมัคร คนมีฝัน อยากสร้างนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม จัดกิจกรรมเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ เปิดรับสมัครคนที่มีความฝันอยากสร้างนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมในด้านต่างๆ อายุ 15-30 ปี พร้อมอบรมให้ความรู้มีทีมให้คำปรึกษา และทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม

สสส. เปิดรับสมัคร คนมีฝัน อยากสร้างนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม จัดกิจกรรมเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ เปิดรับสมัครคนที่มีความฝันอยากสร้างนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมในด้านต่างๆ อายุ 15-30 ปี พร้อมอบรมให้ความรู้มีทีมให้คำปรึกษา และทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับสมัคร 3 ระดับ ดังนี้

1. Rookie (เริ่มต้น) มือใหม่ มีใจ มีไฟ:
สําหรับผู้ที่มีไอเดียในการแก้ปัญหาสังคมที่ตนเองพบเจอ และอยากจะทดลองทําเพื่อแก้ปัญหานั้นให้ได้
 • อายุระหว่าง 15-25 ปี
 • จํานวนสมาชิก 1-3 คน
 • ระยะเวลาทําโครงการ 3-5 เดือน
 • ทุนสนับสุนน ไม่เกิน 20,000 บาท
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-28 กุมภาพันธ์ 2563
2.  Semi Pro มีจุดยืน ก่อร่างสร้างทีม:
สําหรับกลุ่มที่ต้องการขยับขยายให้สิ่งที่ทําสร้างผลกระทบทางสังคมมากขึ้น จริงจังมากขึ้น
 • อายุระหว่าง 15-27 ปี
 • จํานวนสมาชิก 2-5 คน
 • ระยะเวลาทําโครงการ 3-6 เดือน
 • ทุนสนับสุนน ไม่เกิน 50,000 บาท
 • เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม-30 กันยายน 2563
3.  Turn Pro มีประสบการณ์ อยากสร้างความยั่งยืน:
สําหรับกลุ่มที่ต้องการจริงจังกับการแก้ปัญหาในประเด็นที่ทําและต้องการการสนับสนุน เพื่อสร้างองค์กรของตนเองสําหรับทํางานต่อในระยะยาว
 • อายุระหว่าง 20-30 ปี
 • จํานวนสมาชิก 3-5 คน
 • ระยะเวลาทําโครงการ 10-12 เดือน
 • ทุนสนับสุนน ไม่เกิน 650,000 บาท
 • เปิดรับสมัคร 2 มีนาคม-30 เมษายน 2563

การสนับสนุนของสสส.

 • เงินทุน – FUNDING
  เข้าถึงเงินทุนสําหรับสนับสนุนการทําโครงการไปจนถึงการก่อตั้งองค์กร ตั้งแต่ ระดับไม่เกิน 20,000 บาท ไม่เกิน 50,000 บาท และไม่เกิน 650,000 บาท
 • ทักษะ – TRAINING
  พัฒนาความรู้และทักษะที่จําเป็นต่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาทีม และพัฒนาโครงการ ไม่ว่าจะเป็นวิธีคิด เครื่องมือ ความรู้ทางสังคม และการบริหารโครงการ
 • ติดตาม – MONITORING
  ลงพื้นที่ติดตามและให้คําปรึกษาแต่ละโครงการ สนับสนุนการเติบโตทั้งระดับบุคคล ระดับทีม และการสร้างผลกระทบของโครงการ
 • เครือข่าย – NETWORK
  เส้นทางการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จะไปได้ยาว ถ้าไปด้วยกัน ที่นี่สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเข้มข้นระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น
สมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://sysi.or.th และเพจเฟซบุ๊ก sysi.thailand
Share