“คุณเปลี่ยน ลูกเปลี่ยน” ภารกิจชวนลูกออกจากหน้าจอ โดยพ่อแม่คนใหม่หัวใจดวงเดิม

เด็กและเยาวชนไทยใช้เวลากับหน้าจออยู่ที่ 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งปกติแล้วไม่ควรเกิน 16 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และจากการสำรวจเด็กวัย 6-18 ปี จำนวนกว่า 15,000 คน พบว่า ร้อยละ 61 มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเกมออนไลน์ เพราะเล่นเกมมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งจะนำพาเด็กไปสู่ความเสี่ยง เช่น การพนัน หรือความรุนแรงอื่น ๆ

จึงเกิดโครงการ “คุณเปลี่ยน ลูกเปลี่ยน” ระบบการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับผู้ปกครองที่มีลูกหลานติดมือถือ จัดขึ้นโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ทูลมอโร ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการเรียนรู้ออนไลน์ และ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว โดยผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมในชั้นเรียนออนไลน์ เพื่อเรียนรู้ทักษะการสื่อสารภายในครอบครัว ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในแง่บวก โดยเฉพาะประเด็นปัญหาการใช้โทรศัพท์มือถือ หัวใจสำคัญของโครงการก็คือ ความเปลี่ยนแปลงที่ดีของพ่อแม่ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของลูก

โดยหลักสูตรออนไลน์นี้ สามารถรองรับการอบรมได้ถึง 600 คน ซึ่งข้อดีก็คือผู้ปกครองไม่ต้องเดินทางมาเพื่อเข้าห้องเรียน แต่ใช้เวลาเรียนเพียงวันละ 1 ชั่วโมง ช่วง 19.00 – 20.00 น. เป็นเวลา 9 วัน มีคอร์สที่เหมาะกับเด็กแต่ละช่วงวัย และไม่เสียค่าใช้จ่าย

อ่านเนื้อหาฉบับเต็มได้ที่: เว็บไซต์ themomentum.co

Share