สวส. เชิญชวนผู้ประกอบการออกบูธในงาน SX SUSTAINABILITY EXPO 2023

งาน SX SUSTAINABILITY EXPO 2023 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมของประเทศไทย

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ได้มีบันทึกความร่วมมือระหว่างสำนักงานฯ และ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อการส่งเสริมสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จึงเป็นที่มาของการเข้าร่วมในงาน SX SUSTAINABILITY EXPO 2023 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมของประเทศไทยให้วิสาหกิจเพื่อสังคมออกบูธ เพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการ ภายใต้แนวคิด ภายใต้แนวความคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” ( Sufficiency for Sustainability) โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 8 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมเปิดบูธจำหน่ายสินค้าและบริการของท่าน ตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว
และหากผู้ประกอบการสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกบูธ ยกเว้น ใช้ไฟเกินจากที่กำหนดไว้ให้ (5แอมป์) ในส่วนเกินต้องจ่ายเอง คิดค่าไฟตามจริงที่เกินมา
  • บูธ 1 คูหา ขนาด 3 x 3 เมตร มีโต๊ะ เก้าอี้ ปลั๊กไฟเตรียมไว้ให้ พร้อมกับป้ายชื่อร้าน
  • ระยะเวลาการจัดงาน 29 ก.ย. – 8 ต.ค. 66 ปล.สามารถเข้าไปจัดบูธได้ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. ตั้งแต่ 12.00น. เป็นต้นไป
  • การคัดเลือกผู้ประกอบการเป็นไปตามเกณฑ์คัดเลือกของทาง ThaiBev โดยดูเรื่องความยั่งยืน และการทำเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ การตัดสินของทาง ThaiBev ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ค่าเดินทาง อาหารและที่พัก รับผิดชอบโดยผู้ประกอบการ (รวมถึงค่าไฟที่ใช้เกินค่ามาตรฐาน)

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566

Share