หลักสูตร IBE 5th : Sustainnovation Enterprise จัดโดย SCB SME

หลักสูตร “IBE 5th Sustainnnovation Enterprise สร้างองค์กรฐานนวัตกรรมสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน”

โครงการ หลักสูตร IBE 5th : Sustainnovation Enterprise เป็นโครงการที่หน่วยงาน SCB SME ร่วมกับ สถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) ภายใต้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ และกรณีศึกษาเพื่อเป็นแนวทางให้กลุ่มผู้ประกอบการ SME สามารถคิดเชิงนวัตกรรม โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม หรือนวัตกรรมที่ยั่งยืนซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ สามารถช่วยดึงดูดนักลงทุน และกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม ดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดด้านการบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืน มาเข้าร่วมทำงานกับองค์กร รวมถึงการค้าและส่งออกร่วมกับบริษัทชั้นนำที่ใส่ใจความยั่งยืน

Highlights

 • เนื้อหาเข้มข้น อัดแน่นด้าน ESG  จากวิทยากรที่เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ และเอกชน
 • Sustainnovation Company Visit : เรียนรู้จากการไปดูงานสถานที่จริง และ ทำ Workshop ESG Template ลงมือวางแผนการสร้างความยั่งยืนอย่างมีนวัตกรรม
 • ข้อมูลทุนสนับสนุน จากหน่วยงานราชการ

คุณสมบัติ

 • เจ้าของ หรือทายาทธุรกิจ
 • มียอดขายต่อปีตั้งแต่ 75 – 500 ลบ. ต่อปี
 • SMEs ที่ต้องการพัฒนานวัตกรรม ทั้ง Product, Process และ Service เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยคาร์บอน ประหยัดพลังงาน และ ESG

สมัครเข้าร่วมโครงการ

 • ระยะเวลารับสมัคร วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 – 19 ธันวาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติ ทางอีเมลวันที่ 19 ธันวาคม 2566

ระยะเวลาโครงการ

 • ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2567 – 29 กุมภาพันธ์ 2567
  เวลา 13.00 -18.00 น. ( จำนวน 7 สัปดาห์ )
 • สถานที่เรียน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

คลิกที่นี่เพื่อสมัคร
รับจำนวนจำกัด เพียง 60 ท่าน (บริษัทละ 1 ท่าน เท่านั้น)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: SME Academy
คุณฉัตรคุณ จินดาวนิช โทร 08-9812-9277


ขอบคุณที่มา : NIA Academy

Share