งานการบรรยายพิเศษเรื่อง “Sustainable Tourism Futures Linking Social Enterprise to Global Standard” จัดโดย กรมการท่องเที่ยว

“Sustainable Tourism Futures Linking Social Enterprise to Global Standard”

กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญเข้าร่วมงานการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Sustainable Tourism Futures Linking Social Enterprise to Global Standard” การท่องเที่ยวเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนกับเส้นทางสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมในมาตรฐานสากล ภายใต้โครงการ โครงการการศึกษาความเป็นไปได้และกำหนดรูปแบบการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนินทรายอย่างยั่งยืน

ภายใต้หัวข้อ

  • Green Destinations- ASEAN Good Travel Program for Tourism & Businesses The Future of Tourism: regenerate tourism and businesses in a more sustainable way
  • Top 100 Green Destinations และการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ตามกรอบ GSTC

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2565 | เวลา 8.30 – 15.00 น.

สถานที่ : ผ่านระบบ zoom meeting และ ห้องประชุมการะเกด โรงแรมแมนดาริน

เข้าร่วมฟรี
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

ตั้งแต่วันนี้ – 1 ธันวาคม 2566


ขอบคุณที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.

Share