หลักสูตรออนไลน์ “Sustainable Development, ESG & Business Model Development Programme” จัดโดย NIA

หลักสูตรออนไลน์ “Sustainable Development, ESG & Business Model Development Programme”

หลักสูตรออนไลน์ “Sustainable Development, ESG & Business Model Development Programme” โปรแกรมที่จะมาช่วยคุณสร้างกรอบแนวคิดธุรกิจใหม่และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยบทเรียนออนไลน์และกรณีศึกษาทั้งจากไทยและต่างประเทศ สำหรับธุรกิจใหม่ที่จะต้องปรับตัวให้อยู่รอด และพร้อมจะเติบโต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน ในยุคที่ทิศทางของภาคธุรกิจ นักลงทุนทั่วโลกตื่นตัวและให้ความสำคัญกับกระแส ESG แนะนำแนวคิดและโครงสร้างหลักสูตร รวมถึงเปิดตัววิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการตัวจริงในวงการ ESG

โดยภายในงานจะแบ่งเป็น 2 sessions

  • Session 1 : ภายใต้หัวข้อ “What is ESG? ทำความรู้จักคำว่า ESG และเปิดตัวโครงสร้างหลักสูตร “การสร้างกรอบแนวคิดธุรกิจใหม่และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย ผศ.ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (DX) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Session 2 : ภายใต้หัวข้อ “หัวใจของการสร้างธุรกิจเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน The Business for Better Tomorrow” จากประสบการณ์จริง พูดคุยแชร์ประสบการณ์จากภาคธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ภก.ชาญชัย ธรรมร่มดี กรรมการบริหาร มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ, นางสาวสิรินารถ ธเนศวรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอ.พี. วัน จํากัด, นายธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้ก่อตั้ง QUALY แบรนด์ผู้ออกแบบของใช้พลาสติกรักษ์โลก

คลิกที่นี่เพื่อทะเบียนเรียน
เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) หลังเรียนจบ


ขอบคุณที่มา : NIA : National Innovation Agency, Thailand

Share