เชิญร่วมงานสัมมนา“ถอดรหัส Sustainable Business สร้างธุรกิจ SME เติบโตยั่งยืน” โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

สัมมนา“ถอดรหัส Sustainable Business สร้างธุรกิจ SME เติบโตยั่งยืน”

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา “ถอดรหัส Sustainable Business สร้างธุรกิจ SME เติบโตยั่งยืน” เพิ่มศักยภาพ SME ไทยด้วยแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570)

ในหัวข้อ

  • แผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 5 และกลไกการขับเคลื่อน SME สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน โดย ดร.อภิรดี ขาวเธียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสว.
  • เจาะกลยุทธ์ Circular Economy เปลี่ยนศูนย์ให้เป็นล้าน โดย คุณอมรพล หุวะนันทน์ CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง Moreloop
  • ปรับมุมคิด เพิ่มมูลค่าธุรกิจ บนเส้นทางเศรษฐกิจชีวภาพ โดย คุณลี อายุ จือปา ผู้ก่อตั้ง AKHA AMA Coffee
  • ถอดรหัสความยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ Global ปั้นธุรกิจ Local ให้แข็งแกร่ง โดย คุณปรัชวัน เกตวัลห์ SVP Corporate Branding and Communication, BRANDEATION – DTGO

นอกจากนี้ จะมีบริการตรวจสุขภาพธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ ด้วยระบบ SME Scoring การขึ้นทะเบียน SME One ID และสิทธิประโยชน์จากมาตรการ SME ปัง ตังได้คืน (BDS) บริเวณหน้างาน

เข้าร่วมฟรี

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 12.30 -16.00 น.
ณ ห้องแชมเบอร์ ช้้น B โรงแรมเอส 31 กรุงเทพฯ

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน


ขอบคุณที่มา : ThailandExhibition

Share