โครงการ Sustainability Innovation Programme: Transforming Thailand’s Tourism โดย ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย และ The FinLab Thailand

โครงการ Sustainability Innovation Programme: Transforming Thailand’s Tourism

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย และ The FinLab Thailand ร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ O2O Forum จัดโครงการเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับกระแส “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดยการให้ความรู้และแนะนำเทคโนโลยีที่น่าสนใจ รับคำแนะนำในการขอรับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อพัฒนาธุรกิจจากหน่วยงานรัฐบาล พร้อมสร้างพันธมิตรด้วย Networking Session

หลักสูตรระยะเวลา 2 วัน ประกอบด้วย

  • วันที่ 1: การให้ความรู้โดยสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย หรือ United Nations Global Compact (UNGC) เพื่อการทำธุรกิจบริการให้ดีขึ้นภายใต้แนวคิดความยั่งยืน
  • วันที่ 2: รับฟังคำแนะนำจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ดำเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย

สมัครฟรี!
ตั้งแต่วันนี้ – 24 ก.ค. 2566

คลิกที่นี่เพื่อสมัคร


ขอบคุณที่มา : The FinLab Thailand

Share