เรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร SROI-AP (Accredited Practitioner Workshop) โดย Social Value Thailand

SROI

SOCIAL VALUE THAILAND เป็นองค์กรเครือข่าย Social Value International ซึ่งเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศในกว่า 20 ประเทศทั่วโลก เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาและประสบการณ์ในการขับเคลื่อนมาตรฐานผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมร่วมกัน โดยเป็นหน่วยงานรับรอง Accredited SROI Practitioner ตลอดจนการประเมินรับรองรายงานตามมาตรฐานสากล ขณะนี้ทางองค์กรกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร SROI – Measuring, Managing and Maximizing Our Social Value ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ต้องการหาคำตอบเหล่านี้

✅ กิจกรรม CSR ทำแล้วได้ผลหรือไม่? วัดอย่างไร?
✅ ปีนี้…จะเลือกทำโครงการใด รูปแบบไหนที่ตอบโจทย์สังคม
✅ งบประมาณที่ใช้เกิดประสิทธิผลและมีความคุ้มค่าหรือไม่
✅ จะรายงานสื่อสารอย่างไรให้ตอบโจทย์

พบกับคำตอบและมาตรฐานระดับสากลที่จะช่วยผู้บริหารแผนงาน และการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรมีกรอบทฤษฎีและแนวปฏิบัติพร้อมเครื่องมือบริหารจัดการ เพื่อขยายผลดีทั้งเศรษฐกิจและสังคม สื่อสารได้และเป็นที่ยอมรับ

วันที่อบรม

  • อบรมภาษาไทย วันที่ 12 – 13 มิ.ย. 62
  • ภาษาอังกฤษ วันที่ 17 – 18 มิ.ย. 62

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน

ลงทะเบียนได้ที่ goo.gl/XJ8ADw

Share