Soul Connect Fest 2023 จัดโดยภาคีเครือข่ายด้านสุขภาวะทางปัญญามากกว่า 50 องค์กร

Soul Connect Fest 2023
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจอยากมาลองเข้าใจตัวเอง กับงาน Soul Connect Fest 2023 มหกรรมพบเพื่อนใจ จัดโดยภาคีเครือข่ายด้านสุขภาวะทางปัญญามากกว่า 50 องค์กร ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส. ชวนมาเติมเต็มหัวใจและจิตวิญญาณของเราให้เข้มแข็งไปด้วยกัน
หากคุณมีคำถาม กิน อยู่ ทำงาน สุข ทุกข์ เครียด เศร้า ผิดหวัง พลัดพราก เสียใจ แก่ลง และตายไป คนเราเกิดมาก็แค่เท่านี้จริงหรือเปล่า? หลายคนเคยสงสัยกับชีวิต รู้สึกว่างเปล่า และอาจเคยตั้งคำถามกับตัวเองคล้าย ๆ แบบนี้ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต ซึ่งไม่ต้องตกใจ และไม่ใช่เรื่องผิด เพราะเราอาจลองใช้คำถามแบบนี้ เป็นจุดตั้งต้นในการออกเดินทางสำรวจเข้าไปลึก ๆ เพื่อให้เราได้เข้าใจในตัวเอง แล้วเราจะเข้าใจตัวเองได้อย่างไร?
ความเข้าใจในตัวเองเกิดขึ้นได้ในหลากหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคือการเปิดใจลองสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ผ่านกิจกรรม เครื่องมือ หรือการเชื่อมโยงสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ จนเกิดความตระหนักถึงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นลึก ๆ ในใจ รู้สึกเหมือนบางอย่างกำลังเติบโตอย่างเข้มแข็งและมั่นคง ซึ่งสิ่งนี้นี่แหละที่จะเป็นตัวช่วยทำให้เรารู้วิธีจัดการอารมณ์ตัวเองที่ส่งผลบวกกับพฤติกรรม การแสดงออก และความสัมพันธ์รอบตัว เราจะมั่นคงมากขึ้น สับสนน้อยลง

อยากชวนทุกคนมาลองเข้าใจในตัวเอง ลองวางความเร่งรีบของเวลา วางความรู้สึกของการต้องแข่งขันกับตัวเองและคนอื่นๆ กลับมาอยู่กับกายและใจของเราเอง ให้เราได้ฟังเสียงความคิด ความรู้สึก และเชื่อมโยงกับจิตใจที่อยู่ลึกสุดของเราด้วยกันผ่านกิจกรรมมากมายที่งาน Soul Connect Fest งานที่รวบรวมกิจกรรมหลากหลายให้เราได้เข้าถึงประสบการณ์ของการเติบโตที่ลึกสุดภายในใจซึ่งจะพบกับ

  • งานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความรู้สุขภาวะทางปัญญา ครั้งที่ 1
    “สุขภาวะทางปัญญา: สุขภาพ จิตวิญญาณ และสังคม”
    วันที่ 17-18 สิงหาคม 66 ที่อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Soul Connect Fest 2023 มหกรรมพบเพื่อนใจ ออกเดินทางค้นหาความสุข ฮีลใจไปด้วยกันผ่านเครื่องมือและกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น นิทรรศการ เวิร์คชอป การแสดงดนตรี ฯลฯ
    วันที่ 19-20 สิงหาคม 66 ที่ Lido Connect สยามสแควร์

การลงทะเบียนเข้าร่วมงานคลิกที่นี่


ขอบคุณที่มา : Soul Connect Fest

Share