GSB Forum 2023 หัวข้อ ESG : Social Pillar Driven “สังคมยั่งยืน เพื่อโลกที่ยั่งยืน” โดย ธนาคารออมสิน

GSB Forum 2023 หัวข้อ ESG : Social Pillar Driven “สังคมยั่งยืน เพื่อโลกที่ยั่งยืน”

GSB Forum 2023 หัวข้อ ESG : Social Pillar Driven “สังคมยั่งยืน เพื่อโลกที่ยั่งยืน” เปิดมุมมองการพัฒนาที่ยั่งยืน ชูแกนหลักด้าน Social เน้นสร้างคุณค่าร่วมต่อธุรกิจและสังคม
นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินกำหนดจัดงานสัมมนา GSB Forum 2023 ESG : Social Pillar Driven “สังคมยั่งยืน เพื่อโลกที่ยั่งยืน” มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดมุมมองการดำเนินธุรกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยกรอบแนวคิด ESG ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 แกนหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment-Social-Governance) ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา ธนาคารประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเน้นแกนหลักด้านสังคม (Social) เป็นตัวขับเคลื่อนตามจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของธนาคาร

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานร่วมรับฟังปาฐกถาโดย Prof. Dr. AKM Saiful Majid ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Grameen Bank จากประเทศบังคลาเทศ นำเสนอกรณีตัวอย่างผลงานรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพของ “ธนาคารหมู่บ้าน” ซึ่งเป็นต้นแบบธนาคารเพื่อสังคมและผู้ยากไร้ที่โด่งดังไปทั่วโลก และการเสวนาจากผู้นำองค์กรชั้นนำเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินธุรกิจ ที่นอกจากจะเกิดผลทางเศรษฐกิจแล้ว ยังช่วยสร้างประโยชน์ต่อผู้คนและสังคมไปพร้อมกันด้วย
การสัมมนาช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอเรื่องราวแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม (CSV : Creating Shared Value) เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของภาคธุรกิจและภาคสังคม โดยมี Highlight Keynote ผู้แทนธนาคารโลก หรือ World Bank และตัวแทนภาคสังคมที่ได้รับผลกระทบเชิงบวกผ่านการสร้างคุณค่าร่วมกับธนาคารออมสิน

ในงานพบกับ

  • นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  • Prof. Dr. AKM Saiful Majid ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Grameen Bank จากประเทศบังคลาเทศ
  • Ms. Fiona Stewart ผู้แทนธนาคารโลก หรือ World Bank
  • Mr. Renaud Meyer ผู้แทนจาก UNDP Thailand
  • ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
  • คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.เอ.ไอ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

ผู้สนใจร่วมรับฟังการสัมมนา GSB Forum 2023 ได้ทาง FB LIVE : ธนาคารออมสิน

ออกอากาศสดจากห้องฉัตราบอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.


ขอบคุณที่มา : GSB Society 

Share