โครงการ “Social Innovation Village: Idea Hacks” โดย NIA

Social Innovation Village Idea Hacks NIA

NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัคร “ชุมชน” ที่ต้องการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน เข้าร่วมโครงการ “Social Innovation Village : Idea Hacks”


สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
  • เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อสังคม
  • แลกเปลี่ยนมุมการแก้ปัญหาชุมชนด้วยนวัตกรรม
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบต่อสังคม (SROI Calculator)

ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
  • 27 พฤษภาคม: ประกาศผลการคัดเลือกคุณสมบัติ
  • 1-5 มิถุนายน: นำเสนอแนวคิดและคัดเลือก
  • 15 มิถุนายน: ประกาศผลชุมชนที่ผ่านการคัดเลือก
  • มิถุนายน – กรกฎาคม: เข้าร่วมกิจกรรม Idea Hacks

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2566” ทันที

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน


ขอบคุณที่มา: NIA : National Innovation Agency, Thailand

Share