โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2565 ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดย NIA

โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 NIA
ขอเชิญผู้ประกอบการ/นักวิจัย ผู้ที่สนใจแก้ปัญหาสังคม เข้าร่วม “โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2” เพื่อรับทุนสนับสนุนพัฒนาต้นแบบ มูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
    • ผู้ประกอบการ
    • นักวิจัย
    • ผู้ที่สนใจในการแก้ปัญหาสังคม
    • ผู้ที่ต้องการต่อยอดแนวความคิดพัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
    • วิสาหกิจที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมและชุมชนในพื้นที่ภาคอีสาน
โดยเป็นผู้ทีดำเนินการในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง 2 ได้แก่ จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
🗓 รับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลงทะเบียนได้ทาง >> bit.ly/Ubu-sid65
🔔สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบคุณที่มา: NIA : National Innovation Agency, Thailand
Share