โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดย NIA

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2565

NIA ร่วมกับหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit: SID) ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับทุน ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2565 “นวัตกรรมสร้างสุข ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม” 

ทุนสนับสนุนไม่เกิน 300,000 บาท / โครงการ


หัวข้อ:
 • ด้านนวัตกรรมสร้างงานกลับสู่ภูมิภาคถิ่นเกิด
 • ด้านนวัตกรรมบริการด้านสุขภาพ
 • ด้านนวัตกรรมศิลปะ วัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน สินค้าชุมชน การตลาดสมัยใหม่
 • ด้านนวัตกรรมการเกษตร
 • ด้านนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
 • ด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยว
คุณสมบัติของผู้สมัคร:
 • ผู้ประกอบการ
 • วิสาหกิจชุมชน
 • กิจการเพื่อสังคมที่เป็นนิติบุคคล
 • พื้นที่ดำเนินงานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน (โดยพื้นที่ 12 จังหวัด ในเขตภาคอีสานตอนบน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี)
สิทธิประโยชน์เมื่อท่านได้เข้าร่วมโครงการ:
 • มิสิทธิได้รับการสนับสนุนเงินทุนพัฒนาผลงานนวัตกรรม และมีที่ปรึกษาพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาตลอดการดำเนินงานที่ได้รับทุน
 • มีโอกาสได้พบปะกับที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ แผนธุรกิจและการตลาด
 • มีโอกาสได้นำเสนอผลงาน หรือ ผลิตภัณฑ์ของตนเองให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในเวทีหรือการประชุมต่าง ๆ
วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ:
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนวคิดโครงการ
 • ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการทางเว็บไซต์ กดเลือก “ส่งแนวคิดโครงการ (Concept idea)” กรอกรายละเอียดหน้าเว็บไซต์ แล้วกดเลือกที่ “แนบไฟล์” โดยให้แนบไฟล์ที่จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตามข้อ (1) จากนั้นกดเลือก “ยืนยัน”
 • จะได้รับการตอบรับทางอีเมลว่า “การสมัครของท่านสมบูรณ์และเสร็จสิ้นแล้ว”

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2565 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนวคิดโครงการ (Concept idea) ได้ที่: http://www.mbs.msu.ac.th/sid-esan/frm.php

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

Website: http://acc.msu.ac.th/sid-esan/index-regis.php

FB: https://www.facebook.com/SIDESANMSU

โทร: 065-2544997 (คุณพรพิชิต)


ขอบคุณที่มา: Sid-Esan ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

Share