หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคกลาง ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน” โดย NIA

Social Innovation Driving Unit NIA

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน SE หรือนิติบุคคล เข้าร่วมโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน”


คุณสมบัติผู้สมัคร:
 • เป็นผู้ประกอบการ SE วิสาหกิจชุมชน หรือ นิติบุคคล
 • มีผลงานนวัตกรรมที่พร้อมพัฒนาต่อยอดและใช้งานจริงในเขตพื้นที่ภาคกลาง
 • มีผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ หรือ นักวิชาการที่มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ท่าน เป็นพี่เลี้ยง (mentor) ประจำโครงการ
ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ:
 • ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ
 • เข้ารับการอบรม
 • พัฒนาข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์
 • คัดเลือกผลงานที่มีศักยภาพเข้าสู่รอบ Pitching
 • ประกาศผลผู้ที่ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2565
 • บ่มเพาะกับผู้เชี่ยวชาญ และนำนวัตกรรมไปปฏิบัติการนำร่องในพื้นที่จริง (3 เดือน)
 • ส่งรายงานผลการดำเนินงานแก่ SID ประจำพื้นที่ภาคกลาง
 • นำเสนอผลงานสู่สาธารณะ เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเชิงนวัตกรรมเพื่อสังคมในงาน SID TALKS ครั้งที่ 3

🗓 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 20 มีนาคม 2565

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่:
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์: https://www.facebook.com/Social-Innovation-Driving-Unit-PSDS-TU-100267505007305
📞 โทร: 085-813-4493

Share