เชิญร่วมกิจกรรม Social Enterprise Roadshow 2566 ครั้งที่ 3 โดยสวส.

SERoadshow

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม Social Enterprise Roadshow 2566 ครั้งที่ 3 เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมให้กับกลุ่มผู้ประกอบการระดับภูมิภาค และเป็นการพัฒนาศักยภาพสู่การจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

  • รับทราบถึงสิทธิประโยชน์ของการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
  • เข้าถึงโอกาสในการรับคำปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงจรภายในงาน
  • เครือข่ายผู้ประกอบการที่อาจจะมาเป็นพันธมิตรในอนาคต

พบกับการการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อต่างๆ

  • วิสาหกิจเพื่อสังคมกับบทในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
  • ถอดรหัสความสำเร็จวิสาหกิจเพื่อสังคมจาก บริษัท อัตลักษณ์ จำกัด
  • โอกาสของวิสาหกิจเพื่อสังคมกับการเป็นคู่ค้าภาครัฐ

พร้อมกับกิจกรรมให้คำปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงจร (Business Clinic) จากพันธมิตรในด้านต่างๆ เช่น ด้านการจดทะเบียนนิติบุคคล, ด้านแหล่งเงินทุน, ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ, ด้านที่ปรึกษาทางการเงิน, ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และด้านการจัดการ การเขียนแผนธุรกิจ

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566
ณ อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดขอนแก่น

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน


ขอบคุณที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.

Share