กิจกรรม Social Enterprise Roadshow 2566 ครั้งที่ 4 โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

กิจกรรม Social Enterprise Roadshow 2566 ครั้งที่ 4

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม Social Enterprise Roadshow 2566 ครั้งที่ 4 เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมให้กับกลุ่มผู้ประกอบการระดับภูมิภาค และเป็นการพัฒนาศักยภาพสู่การจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 • รับทราบถึงสิทธิประโยชน์ของการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
 • เข้าถึงโอกาสในการรับคำปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงจรภายในงาน
 • เครือข่ายผู้ประกอบการที่อาจจะมาเป็นพันธมิตรในอนาคต

พบกับการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อต่างๆ

 • วิสาหกิจเพื่อสังคมกับบทในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น พบกับ คุณธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์
  นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ
 • ถอดรหัสความสำเร็จวิสาหกิจเพื่อสังคม พบกับ คุณดวงใจ นันทวงศ์ บริษัท สงขลาเฮอริเทจ จำกัด
 • โอกาสของวิสาหกิจเพื่อสังคมกับการเป็นคู่ค้าภาครัฐ    โดย สำนักงานคลังเขต 9 จังหวัดสงขลา

พร้อมกับกิจกรรมให้คำปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงจร (Business Clinic) จากพันธมิตรในด้านต่างๆ

 • ด้านการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • ด้านแหล่งเงินทุน
 • ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ
 • ด้านที่ปรึกษาทางการเงิน
 • ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ด้านการจัดการ
 • การเขียนแผนธุรกิจ

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566
ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น (ทีมงานจะติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์)

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน


ขอบคุณที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.

Share