เชิญชวนผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม อบรม”พื้นฐานการทำการค้าระหว่างประเทศ” โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

อบรมสร้างการรับรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการประกอบการให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคม, กลุ่มกิจการเพื่อสังคม และผู้ประกอบการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) จัดกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ในหัวข้อ”พื้นฐานการทำการค้าระหว่างประเทศ” ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรมสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจในการทำการค้าระหว่างประเทศเข้าร่วมฟังอบรมผ่านโปรแกรม ZOOM

วิทยากรโดย : คุณกิตติศักดิ์ ยศธแสนย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.
เข้ารับอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน


ขอบคุณที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.

Share