เชิญผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่สนใจพัฒนาโมเดลการแก้ปัญหาสังคมและค้นหาโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SNOWBALL 2020 – IMPACT INCUBATION PROGRAM

Snowball 2020

SNOWBALL IMPACT INCUBATION PROGRAM
สโนว์บอล โปรแกรมบ่มเพาะผู้ประกอบการเพื่อสังคม Snowball สนับสนุน ผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Impact Ventures) ที่กำลังเริ่มต้นพัฒนาองค์กรให้มีโมเดลการทำงานชัดเจน กำลังหาคำตอบว่าจะทำอย่างไรให้ไอเดียใหม่ๆ ที่พัฒนาขึ้นมา สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม ไปพร้อมกับการดำเนินการอย่างยั่งยืน

สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อเข้าร่วมโปรแกรม

 • IMPACT VENTURE CLINIC
  คลินิกให้คำปรึกษาผู้ประกอบการเพื่อสังคม อยากได้คำแนะนำเพื่อพัฒนาโมเดลการแก้ปัญหาสังคมและโมเดลธุรกิจ นัดหมายเพื่อรับคำปรึกษาจากทีม Rise Impact ได้เลย
 • SOCIAL INNOVATION WORKSHOP
  เวิร์คชอปเพื่อเรียนรู้แนวคิด ฝึกทักษะ ทดลองใช้เครื่องมือ ทำกระบวนการใหม่ๆ ด้วยกิจกรรมที่ทีม Rise Impact พัฒนาขึ้นมาให้เข้าใจง่าย ในรูปแบบออนไลน์ ที่คุณสามารถนำไปพัฒนาองค์กรของคุณได้เอง

 • SOCIAL INNOVATION INCUBATION PROGRAM
  โปรแกรมพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสังคม สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการการทำงานอย่างเข้มข้น ตลอด 16 สัปดาห์ ร่วมกับทีม Rise Impact และ Mentor เพื่อพัฒนาองค์กรให้สำเร็จตามเป้าหมาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและผู้ประกอบการเพื่อสังคมอื่นๆ ที่กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมไปพร้อมๆ กัน

 • IMPACT FORUM
  พื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำนวัตกรรมเพื่อสังคม การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้รู้จักกันทำความเข้าใจและสร้างความร่วมมือใหม่ๆ ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างยั่งยืน

 •  SOCIAL INNOVATION FUNDING
  เงินทุนสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อสังคม โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เงินสนับสนุนสูงสุด 1.5 ล้านบาท

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิ.ย. 63 (หรือตามที่โปรแกรมฯกำหนด)

ดูรายละเอียดกิจกรรมและสมัครได้ที่
www.riseimpact.co/snowball

 

Share