งาน “SME – GP DAY : รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย” โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

งาน "SME - GP DAY : รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย"

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ผลักดัน SME เข้าสู่ตลาดภาครัฐให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 สสว. ได้จัดกิจกรรม Roadshow ทั่วประเทศ เพื่อเชื่อมโยงตลาดภาครัฐและขยายขอบเขตไปยังภาคเอกชน โดยมุ่งหวังให้ SME สามารถเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างได้เพิ่มขึ้น  SME GP DAY : รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย ตามมาตรการ THAI SME-GP เป็นมาตรการสำคัญที่กรมบัญชีกลาง ร่วมกับ สสว. สนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ง่ายขึ้น โดยกำหนดให้ SME มีแต้มต่อด้านราคาร้อยละ 10 และหากได้รับการรับรอง Made in Thailand (MIT) ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) จะได้รับแต้มต่อเพิ่มอีกร้อยละ 5 โดยที่ SME ที่ได้รับสิทธิจะต้องขึ้นทะเบียนในระบบ THAI SME-GP แล้ว ซึ่งภายในงานยังมีไฮไลท์ต่างๆ เพื่อให้บริการผู้ประกอบการตลอด 3 วัน อาทิ การบริการขึ้นทะเบียน THAI SME-GP และ SME ONE ID การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจและการพัฒนาธุรกิจแบบครบวงจร

พบกับโซนจำหน่ายและแสดงสินค้าจาก SME ดังนี้

  • อาหาร ขนมและเครื่องดื่ม
  • อุปกรณ์สำนักงาน
  • เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
  • เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งบ้าน
  • อุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องมือช่าง
  • สินค้าและบริการด้านการแพทย์
  • สินค้าและบริการด้านดิจิทัล

พร้อมกิจกรรมบนเวที ที่จะให้ความรู้ตลอดทั้ง 3 วัน (การตลาด, การเงิน, ฮวงจุ้ย, การบริการเพื่อ SME) และที่สำคัญพบการบริการเพื่อ SME จาก สสว. ครอบคลุมทุกมิติ พร้อมบริการทางการเงินจากสถาบันการเงินชั้นนำ

ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2566 เวลา : 10.00 น.- 21.00 น.
สถานที่ : ณ HALL 8 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เข้าร่วมฟรีตลอดงาน
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน


ขอบคุณที่มา : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม – DIPROM

Share