โครงการ SET Social Impact Gym 2022

SET Social Impact Gym 2022

ตลาดหลักทรัพย์ชวนทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการ SET Social Impact Gym 2022 ผ่านการเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์จริง และ workshop แบบ one-on-one กับโค้ชจิตอาสา ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นเจ้าของกิจการ และผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

คุณสมบัติ
  • จดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว
  • เป็น social impact business ที่มีโมเดลธุรกิจชัดเจนและมีแนวคิดทางธุรกิจที่มีนวัตกรรมทางสังคมที่น่าสนใจ สามารถแก้ไขปัญหาสังคมและสร้างผลลัพธ์ทางสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและด้านผู้เปราะบาง (สุขภาพจิต)
  • มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจระดับ growth stage ที่สามารถสร้างรายได้ทุกปี
  • ต้องเป็น founder และ co-founder ที่สนใจพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็งควบคู่กับการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมเชิงบวก ตั้งใจและพร้อมเข้าร่วมทุกกิจกรรม

สมัครได้ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ที่ https://forms.gle/PF34yXcC2vkVSWGq7


ขอบคุณที่มา: SET Social Impact

Share