ก.ล.ต. จับมือ สสว. ชูแคมเปญ “ชวนช้อป ชวนใช้ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย” ในโอกาสครบรอบ 30 ปี

ก.ล.ต. จับมือ สสว. ผนึกกำลังเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมครบรอบ 30 ปี ก.ล.ต. ชูแคมเปญ“ชวนช้อป ชวนใช้ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย” บนแพลตฟอร์ม Shopee หนุนผู้ประกอบการไทยกว่า 300 ราย สร้างรายได้ เสริมแกร่งธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมมอบส่วนลดพิเศษสำหรับผู้ซื้อสินค้าในแคมเปญระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2565

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมเปิดแคมเปญ “ชวนช้อป ชวนใช้ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย” บนแพลตฟอร์ม Shopee ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2565 ภายใต้โครงการ Online Marketplace เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ก.ล.ต. เพื่อสนับสนุนการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัวเท่าทันช่องทางการตลาดดิจิทัล เกิดรายได้จากจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพสู่การต่อยอดทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

แคมเปญนี้มีผู้ประกอบการซึ่งเป็นสมาชิกของ สสว. สมาชิกวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) ผู้ประกอบการกลุ่มเปราะบาง รวมถึงร้านค้าและเครือข่ายผู้ประกอบการของหน่วยงานภาครัฐและสมาคมที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย กว่า 300 ร้านค้า ร่วมจำหน่ายสินค้าและมอบส่วนลดพิเศษ 15% ให้กับผู้ซื้อสินค้าในแคมเปญ

เลือกซื้อสินค้าได้ที่ https://shopee.co.th/SEC หรือผ่าน application Shopee

การจัดแคมเปญในครั้งนี้สืบเนื่องจากความร่วมมือระหว่าง ก.ล.ต. และ สสว. ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ SME เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สภาพเศรษฐกิจและสังคมในยุค New Normal เพื่อให้ SME เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ เช่น การทำธุรกิจผ่านช่องทางการตลาดดิจิทัลที่ทันสมัยและการเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้ SME สามารถต่อยอดในการเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงการระดมทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัล


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
  • เจริญไชย จารุกะกุล ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
    โทร. 081 615 5450, 02 298 3201 Email: charoenchai@sme.go.th
  • ฝ่ายสื่อสารและบริการผู้ลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
    โทร. 02 033 9502-5, 089 200 1673 Email: press@sec.or.th

ขอบคุณที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

Share