ตลท. ร่วมผลักดัน SE สร้างกลยุทธ์ พิชิตเป้าหมายธุรกิจเพื่อสังคม

SE102 2019

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมผลักดัน SE สร้างกลยุทธ์ พิชิตเป้าหมายธุรกิจเพื่อสังคม พัฒนาศักยภาพธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยจะได้รับความรู้จากวิทยากรชั้นนำ และเรียนรู้การทำธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียน เข้มข้นตลอด 3 เดือน 

นางสาวนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นประธานเปิดการอบรม SET SE102 ครั้งที่ 5/8 หัวข้อ Strategic & Business Plan “สร้างกลยุทธ์ พิชิตเป้าหมายธุรกิจเพื่อสังคม” โดยมี social enterprise (SE) เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเข้มข้น พร้อมลงมือปฏิบัติจริง จำนวน 50 คน จาก 18 กิจการ เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยจะได้รับความรู้จากวิทยากรชั้นนำ และเรียนรู้การทำธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียน เข้มข้นตลอด 3 เดือน เมษายน – มิถุนายน 2562

นายทรงพล ชัญมาตรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนและร่วมเป็นโค้ชจิตอาสา โครงการ SET Social Impact มาต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว ได้ร่วมถ่ายทอดแนวคิดในการคิดเชิงกลยุทธ์กับการวางแผนธุรกิจ โดยกล่าวว่าการคิดเชิงกลยุทธ์ คือ การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ที่เป็นอยู่เพื่อกำหนดแนวทางที่หมาะสมที่สุดในสถานการณ์นั้น ๆ เพื่อการบรรลุ เป้าหมาย โดยทุกธุรกิจต้องมีการกำหนด “เป้าหมาย” ที่ ชัดเจนก่อน แล้วจึงกำหนดกลยุทธ์โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม ทั้งภายนอกและภายใน ผ่านกระบวนการตีความ วิเคราะห์ และต้องมีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมพัฒนาศักยภาพให้มีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน โดยองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์ คือ การรู้จักบริหารทรัพยากร เวลา และสมรรถของตนเองหรือองค์กรอย่างเหมาะสม จะทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้

พร้อมแนะนำ “เคล็บลับ 5ย.” ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จด้วย คือ ยิ้มแย้ม ยกย่อง เยือกเย็น ยืดหยุ่น และยืนหยัด โดยการทำธุรกิจจะต้องเริ่มจากรากฐานที่มั่นคงก่อน ค่อยๆเติบโตอย่างกล้าแกร่งในอนาคต

ที่มา: MGROnline

Share