เปิดรับสมัครแล้วกับโครงการ SET SE 102 ประจำปี 2563

SE102-01-01-01

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อเรียนทำธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางสังคมให้ประสบความสำเร็จ พัฒนาศักยภาพด้วยการปฏิบัติจริง ด้วยขั้นตอนการเรียนรู้ที่เข้มข้นจากวิทยากรชั้นนำ วันที่ 10 เม.ย. – 4 มิ.ย. 63

เงื่อนไขสำหรับผู้เข้าอบรม

  1. ต้องเป็นนิติบุคคล (หจก. / บจ. / มูลนิธิ / สหกรณ์ / วิสาหกิจชุมชน) และมีรูปแบบธุรกิจที่มีเป้าหมายการแก้ปัญหาสังคม
  2. ผู้เข้าอบรมเข้าเรียนครบและเต็มเวลา จะได้รับสิทธิเข้านำเสนอผลงานและสิทธิในการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ SET Social Impact Gym (Pitching)
  3. สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนจากใบสมัคร
  4. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มี.ค. 63

Download ใบสมัครได้ที่นี่ 

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

Share